Hrvatska obrtnička komora

4. Međunarodna konferencija “Alternativno rješavanje sporova"

4. Međunarodna konferencija “Alternativno rješavanje sporova – mogućnost suradnje uprave i pravosuđa s gospodarstvom“, odvija se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika RH prof.dr.sc. Ive Josipovića, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva uprave, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva poduzetništva i obrta.

Nakon tri uspješno organizirane Međunarodne konferencije o alternativnom rješavanju sporova (ARS) na temu mogućnosti suradnje pravosuđa i gospodarstva (2010., 2011., 2012. ), HOK organizira 4. Međunarodnu konferenciju “Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom“ u Zagrebu, 15. i 16. listopada 2013. godine.

S obzirom na nove okolnosti poslovanja u kojima se nalaze hrvatski gospodarstvenici pristupanjem Europskoj uniji, na ovogodišnjoj Međunarodnoj konferenciji naglasak će biti stavljen na alternativno rješavanje sporova kao snažan alat za povećanje konkurentnosti, očuvanje tržišta i poslovnih odnosa te smanjenje troškova poslovanja. Osim toga, govorit će se i o načinu na koji efikasna uprava i pravosuđe utječu na konkurentnost gospodarstva.

Cilj 4. međunarodne konferencije je jačanje svijesti opće javnosti, ali i svih dionika koji sudjeluju u kreiranju okvira za gospodarski razvoj, o važnosti postojanja efikasne uprave i pravosuđa za poslovanje poduzetnika te predstavljanje dosadašnjih postignuća i mogućnosti za budući razvoj alternativnog rješavanja sporova, uz uključivanje najvažnijih dionika - predstavnika zakonodavne, izvršne i sudske vlasti te gospodarstvenika.

Predavači na četvrtoj po redu konferenciji bit će ugledni inozemni i domaći stručnjaci na području alternativnog rješavanja sporova, s naglaskom na medijaciju (mirenje) te izvansudsko rješavanje sporova pred Sudom časti HOK-a, kao i pravac razvoja ovog područja u zemljama Europske unije i u okviru njihovih institucija. Posebno će biti interesantni i pogledi ekonomskih i pravnih stručnjaka, znanstvenika i praktičara, na moguća rješenja za stvaranje kvalitetnog okruženja za domaća i strana ulaganja i povećanje konkurentnosti gospodarskih subjekata u Hrvatskoj, većim korištenjem alternativnih načina rješavanja sporova.

Hrvatska obrtnička komora ima dva tijela za alternativno rješavanje sporova: Sud časti i Centar za mirenje koji samostalno i nezavisno od drugih tijela Komore, uz intenzivnu suradnju s resornim ministarstvima uspješno rješavaju potrošačke i druge sporove u skladu sa zadnjom EU legislativom („Reccomendation 98/257/EC“ i „Reccomendation 2001/310/EC“). Sukladno važećem Zakonu o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13) HOK je nositelj zaštite potrošača te ima svoje predstavnike u Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača. Osim toga, HOK je aktivni kreator nacionalnog programa i promicatelj zaštite potrošača i etičnosti u poslovanju svojih članova.

Komora je svjesna potreba svojih članova, koje skupi i dugotrajni sudski postupci iscrpljuju, a utužena i nenaplaćena potraživanja bacaju na koljena te sprečavaju priljev novca u državni proračun. U toj zadaći Hrvatska obrtnička komora očekuje međuresornu suradnju, odnosno podršku Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva gospodarstva te Ministarstva uprave.

Najznačajniji zaključak prošlogodišnje konferencije koji je proizišao iz izlaganja i konferencije bio je taj da je kvaliteta pravosudnog sustava, odnosno učinkovitost pravosuđa nužan preduvjet gospodarskog rasta. Predloženo je pokretanje Nacionalnog programa sudu pridružene medijacije, kroz pilot projekt u okviru kojeg bi se sustavno povezali sudovi sa izvansudskim centrima za mirenje. To podrazumijeva razvijanje sustava upućivanja stranaka u sudskim predmetima na izvansudsko mirenje, uz korištenje postojeće strukture i kapaciteta izvansudskih centara za mirenje u Hrvatskoj, kao i najbolju europsku praksu koja uključuje i dodatnu edukaciju pravosudnih djelatnika, kao i predstavnika ostalih dionika uključenih u Nacionalni program. Predloženi nacionalni program trebao bi i osigurati trajnu provedbu strateških smjernica Strategije reforme pravosuđa RH 2011-2015 za povećanje efikasnosti pravosuđa.

U Strategiji razvoja pravosuđa istaknuto je da je u hrvatskom društvu potrebno razviti svijest o postojanju zajedničkih ciljeva, zajedničkih napora, i konačno, zajedničke odgovornosti svih uključenih, za budućnost pravosuđa Republike Hrvatske. Hrvatska obrtnička komora kao i ostale asocijacije gospodarstvenika sudionici su reforme pravosuđa u dijelu alternativnog rješavanja sporova, kako je i predviđeno Strateškom studijom razvoja sustava mirenja u građanskim i trgovačkim postupcima u Republici Hrvatskoj. Predstavnici asocijacija gospodarstvenika članovi su Povjerenstva za alternativne načine rješavanja sporova Ministarstva pravosuđa sa glavnom zadaćom razvoja medijacije u Hrvatskoj, a njihovi članovi su korisnici čije zadovoljstvo će biti mjerilo uspješnosti reforme pravosuđa zacrtane Strategijom.

Hrvatska ima razvijen velik broj oblika pružanja medijacijskih usluga te veliki broj educiranih medijatora, što potvrđuje izvješće Europskog odbora za učinkovitost pravosuđa (The European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ). Hrvatska ima i ostale preduvjete za izgradnju učinkovitog sustava medijacije, kao što je legislativni okvir - Zakon o mirenju, Zakon o parničnom postupku, Pravilnik o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje, Strateška studija razvoja sustava mirenja u građanskim i trgovačkim postupcima u Republici Hrvatskoj. Također, ima iskustvo izvansudskog i sudskog mirenja te raspoložive kapacitete izvansudskih centara za mirenje, registar izmiritelja, etički kodeks izmiritelja, program edukacije medijatora i trenera medijatora.

Na prošlogodišnjoj konferenciji upozoreno je da medijacija nije „lijek za sve“ pa ni za rješavanje stanja u pravosuđu, problema sa zaostacima, niti je ona zamjena za redovno sudovanje. Također, nisu svi sporovi prikladni za medijaciju. No, praksa u nekim zemljama pokazala je da bi uvođenje upućivanja na medijaciju sa sudova u izvansudske centre pa možda i uvođenje obveznog pokušaja medijacije potaknulo njezino veće korištenje. Prije toga potrebno je dobro organizirati sustav i pripremiti ga za prihvat takvih predmeta. Rješenja drugih zemalja ne mogu se primijeniti bez cjelovite analize, no iskustva drugih svakako mogu biti korisna.

4. Međunarodna konferencija “Alternativno rješavanje sporova – mogućnost suradnje uprave i pravosuđa s gospodarstvom“, odvija se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika RH prof.dr.sc. Ive Josipovića, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva uprave, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva poduzetništva i obrta.

U prilogu preuzmite radnu verziju programa konferencije.
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX