Dani europske baštine grada Siska

Grad Sisak predstavlja svoju industrijsku, povijesnu i kulturnu baštinu

Od 20. rujna do 5. listopada 2013., u sklopu „Dana europske baštine“ 2013., u Sisku će se održavati manifestacija pod nazivom „Dani industrijske baštine grada Siska“.

Cilj organizatora manifestacije, Konzervatorskog odjela u Sisku Ministarstva kulture Uprave za zaštitu kulturne baštine, Gradskog muzeja Sisak i Gradske galerije Striegl, prezentacija je iznimnoga povijesnog i kulturnog resursa koji je obilježio povijest grada Siska od druge polovice 19. stoljeća do današnjega vremena.

Tijekom manifestacije građani će biti upoznati s mogućnostima kvalitetnoga korištenja industrijske baštine kao razvojnoga potencijala grada Siska. S obzirom na članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, kao i činjenicu da su prvi „Dani europske baštine“ 1995. g. obilježeni upravo u Sisačko-moslavačkoj županiji u Krapju, otvorenje ovogodišnje manifestacije u Sisku od izuzetna je značenja.

Svrha je „Dana europske baštine“ i angažiranost lokalne zajednice oko očuvanja i prezentacije kulturne baštine. Stoga je neizmjerno bitno naglasiti kako se program odvija pod pokroviteljstvom gradonačelnice Siska Kristine Ikić Baniček i sisačko-moslavačke županice Marine Lovrić Merzel.

Otvorenje će se odvijati na dvije lokacije – u Holandskoj kući u centru Siska te u bivšem Institutu Željezare Sisak (danas tvrtki Applied Ceramics d.o.o.) u južnoj industrijskoj zoni grada. Te dvije lokacije povezuje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske koje podupire dva važna kulturna projekta grada - obnova Holandske kuće, staroga žitnog magazina, koji bi trebao postati novi kulturni centar grada, dok je drugi projekt „Tvornica baštine Željezare Sisak“, čiji je cilj, između ostaloga, konzervacija, restauracija i vizualna prezentacija skulptura u prostoru Parka skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezare Sisak.

Manifestacija „Dani industrijske baštine grada Siska“ tijekom dva tjedna bit će podijeljena na dva programska dijela. Prvi se dio odnosi na programski sadržaj u okviru projekta „Tvornica baštine Željezara Sisak“, odnosno na valorizaciju i kontekstualizaciju kulturne baštine bivše tvornice Željezare Sisak putem konzervatorsko-restauratorske radionice u Parku skulptura nastalih za vrijeme održavanja Kolonije likovnih umjetnika Željezare Sisak, te na teorijsko-umjetnički program „Interpolacije“. Drugi dio programa tematizira valorizaciju i prezentaciju iznimno vrijedne industrijske baštine grada Siska.

Suorganizatori: Konzervatorski odjel u Sisku Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kultureGradska galerija Striegl, Gradski muzej Sisak
Pokrovitelji: Sisačko-moslavačka županija, Grad Sisak
Partneri: Umjetnička akademija u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauracijuSponzori: Applied Ceramics d.o.o., Aura d.o.o. Sisak, Segestica 1919 d.o.o., Caffe bar Fluid

Program možete pronaći ovdje.


Izvor: Ministarstvo kulture
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX