Prijavite se za sudjelovanje na sajmu

Međunarodni sajam tehnike u Beogradu

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 62. Međunarodnom sajmu tehnike u Beogradu, koji će se održati od 21. do 25. svibnja 2018. godine. Piše hok.hr.

Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pravo je mjesto za promociju četvrte industrijske revolucije – Industrije 4.0. Riječ je o digitalizaciji koja je unijela revolucionarne promjene u razvoj i način poslovanja kompanija, povećanje produktivnosti i unapređenje konkurentnosti. Ovaj koncept ukazuje na nove mogućnosti i izazove, usmjerava na prepoznavanje novih utjecaja i posljedica ubrzanih tehničko-tehnoloških dešavanja. Da bi zadržao imidž najuglednije specijalizirane razvojno-tehnološke manifestacije u ovom dijelu Europe, Sajam tehnike pokušava da ugosti sve relevantne domaće i brojne strane izlagače, među kojima su i ključni promotori tehničko-tehnoloških trendova u svijetu. Koncepcijski Sajam leži na inovacijama i novim tehnologijama, na „tvornicama budućnosti“ i industrijskoj automatizaciji, elektroenergetici i energetskoj infrastrukturi.

Naziv sajma/adresa: 62. Međunarodni sajam Tehnike Beograd,www.sajam.co.rs , Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd, Srbija

Vrijeme održavanja: 21 -25. 05. 2018.

Radno vrijeme sajma: 10,00 – 18,00 sati (za izlagače od 9,30-18,30)

Izlagački prostor HOK-a i izlagača HOK-a: paviljon 3 (hala 3), štand br. 3005

Kalendar aktivnosti sajma sa tehničkim detaljima: http://sajam.rs/wp-content/uploads/kalendar_aktivnosti_sajam_tehnike_2018.pdf

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu“ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 35,20 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 44,00 EUR/m2standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 70,40 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 88,00 EUR/m2standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

1)         prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu

2)         podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam

3)         izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 27. travnja 2018. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru – adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610.

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru:

Dražen Horvat

Tel: 01/48 06 650

Telefaks: 01/48 46 610

Elektronička pošta: drazen.horvat@hok.hr

Darko Prister

Tel: 01/48 06 639

Elektronička pošta: darko.prister@hok.hr  

Prijave u privitku:

Prijava izlaganja_Beograd_tehnika_2018_clanovi.doc 133,50 kB

Prijava izlaganja_Beograd_tehnika_2018_ne_clanovi.doc 132,50 kB

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX