Održan konstituirajući sastanak Organizacionog odbora 15. Međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2017

U Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona u BiH održan prvi sastanak Organizacionog odbora 15. Međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2017.

Uz članove Organizacionog odbora, sastanku su prisustvovali i predstavnik generalnog pokrovitelja – Vlade USK, premijer Husein Rošić, kao i predstavnik pokrovitelja i suorganizatora – Grada Bihaća, savjetnik gradonačelnika Edin Moranjkić.

Ovogodišnja sajamska manifestacija tematizirat će Vodu, odnosno njen sveukupni prirodni, biološki, ekonomski i ekološki značaj za grad Bihać i Unsko-sanski kanton. Upravo ove godine završava generacijski projekt, odnosno uspostava postrojenja za odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda u gradu Bihaću. Puštanjem u rad ovog postrojenja kvaliteta vode rijeke Une u samom gradu i nizvodno od mjesta ispuštanja biti će značajno poboljšana što će imati pozitivne efekti na zaštitu prirode i bio diverzitet u cjelini.

Premijer Rošić je izrazio punu podršku Vlade USK organizaciji sajma, te je naglasio da je Vlada već osugurala financijsku podršku. Savjetnik gradonačelnika Moranjkić je također izrazio podršku i spremnost Grada u organizaciji i realizaciji sajma.

Generalni sekretar PK USK Nihad Šušnjar je izvijestio prisutne o već odrađenim aktivnostima u organizaciji sajma, od marketinških aktivnosti do već prijavljenih izlagača.

Kao jednu od najvažnijih novina ovogodišnjeg sajma je naglasio niže cijene izlagačkog prostora, što bi trebao biti jedan od glavnih poticaja za veći broj prijava ove godine.

Organizacioni odbor će se sastajati jednom tjedno do početka sajma, a ima za cilj realizirati sajam EKOBIS 2017. u smislu marketinga, organizacije svih pripremnih, provedbenih i završnih aktivnosti za uspješno održavanje sajma koji će održati u Bihaću, od 14. do 16. rujna 2017. godine na prostoru Sportsko- rekreativnog centra Luke.

Više na službenim stranicama Privredne komore Unsko-sanskog kantona

http://www.pkusk.com/odrzan-konstituirajuci-sastank-organizacionog-odbora-15-medunarodnog-sajma-ekologije-ekobis-2017/

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX