Salon inovacija - Bjelovar 2013

Potaknuti nove ideje, inovativnost i kreativnost posjetitelja i zainteresiranih

Sudjelovanje i posjet izložbi se ne naplaćuje. Izlaganje inovacija realizirat će se u obliku uzoraka, 3D modela, prototipova, gotovih funkcionalnih proizvoda, crteža, tiskanih prospekata te u obliku idejnih projekata.

Županijska komora Bjelovar u suradnji s Udrugom inovatora Hrvatske i Centrom za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj HGK organizira izložbu „I. Salon inovacija Bjelovar 2013“ koja će se održati 10. i 11. listopada u Velikoj dvorani hotela Central u Bjelovaru. Tom će se prilikom, uz tematske stručne skupove s ciljem poticanja inovativnosti i kreativnosti kao osnovne komponente konkurentnosti gospodarstva, predstaviti inovatori Republike Hrvatske.

Stručnim će skupovima prisustvovati predstavnici Udruge inovatora Hrvatske, BICRO-a, HBOR-a, Hrvatske gospodarske komore, Regionalnog centra za kontrolu stresa i razvoj uma, predstavnici Ministarstva poduzetništva i obrta te Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Cilj je ovog dvodnevnog događaja potaknuti nove ideje, inovativnost i kreativnost posjetitelja i zainteresiranih.

Sudjelovanje i posjet izložbi se ne naplaćuje. Izlaganje inovacija realizirat će se u obliku uzoraka, 3D modela, prototipova, gotovih funkcionalnih proizvoda, crteža, tiskanih prospekata te u obliku idejnih projekata.
Tematski povezani članci

Salon inovacija Bjelovar

Izložba inovacija

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX