ŽK Dubrovnik

Poziva sve zainteresirane na 15. Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetništva

Jubilarni 15. Mediteranski sajam ove se godine održava od 22. do 25. ožujka u hotelu Tirena – Babin kuk u Dubrovniku. Piše hgk.hr.

Sajam organizira Dubrovnik Sun d. o. o., uz suorganizaciju ŽK Dubrovnik i potporu Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Dubrovnika i Dure, razvojne agencije Grada Dubrovnika, Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije i Regionalne razvojne agencije Dunea d. o. o.

U pratećim dokumentima možete pronaći pozivno pismo i anketu zainteresiranosti, za koju vas molimo da je popunjenu i ovjerenu pošaljete na elektroničku adresu hgkdu@hgk.hr ili telefaks 020/312-096 do 16. veljače. Iznos sufinanciranja izlagača bit će poznat nakon što se prikupe i obrade prijave zainteresiranih tvrtki. 

Opširnije o sajmu možete pronaći na http://mediteranski-sajam.com.

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX