Turistički sajam u Monacu

Veliko zanimanje za hrvatski medicinski turizam

U sklopu sajma održana je i stručna konferencija o pravnim i etičkim aspektima zdravstvenog turizma, osiguranjima, tržišnim trendovima, sigurnosti pacijenata i kvaliteti zdravstvene usluge te o ulozi marketinga i promocije u ovoj rastućoj i propulzivnoj industriji.

Klaster medicinskog turizma predstavio je ponudu hrvatskog medicinskog turizma na jednom od vodećih svjetskih specijaliziranih sajmova za medicinski turizam IMTEC u Monacu koji je iznova pokazao da je hrvatska ponuda u tom segmentu prepoznata i cijenjena u svijetu, a veliko zanimanja posjetitelji sajma i poslovni partneri pokazali su za stomatološke usluge, rehabilitaciju, wellness i estetske zahvate u svim hrvatskim regijama.

Izvijestivši o nastupu na tom sajmu u Monacu, koji je održan krajem ovog mjeseca, voditelj Klastera medicinskog turizma Zoran Jelić ističe i da je u sklopu sajma promovirano i novoosnovano Globalno vijeće za zdravstveni turizam (Global Healthcare Travel Council - GHTC) koje je Hrvatskoj ponudilo počasno mjesto i za čijeg je potpredsjednika predložen upravo Jelić.
Globalno vijeće za zdravstveni turizam radi na podizanju svijesti o važnosti zdravstvenog turizma kao jedne od najbrže rastućih industrija u svijetu te jačanju pozicije tog sektora na globalnom tržištu.

Za sajmu IMTEC (International Medical Travel Exhibition and Conference) Jelić napominje da povezuje pružatelje usluga medicinskog turizma, zdravstvene agencije i posrednike iz cijeloga svijeta, a ove se godine tamo predstavilo ukupno 90 izlagača iz 27 zemalja.Klaster medicinskog turizma potencijalnim je partnerima i korisnicima medicinskih usluga ponudio pakete usluga koji sadrže transport, smještaj i medicinsku uslugu u kombinaciji s turističkim upoznavanjem ljepota Hrvatske.U sklopu sajma održana je i stručna konferencija o pravnim i etičkim aspektima zdravstvenog turizma, osiguranjima, tržišnim trendovima, sigurnosti pacijenata i kvaliteti zdravstvene usluge te o ulozi marketinga i promocije u ovoj rastućoj i propulzivnoj industriji. Svoje potencijale u toj grani turizma posebno su istaknule Turska, Poljska i Malezija.

Izvor Klaster medicinskog turizma
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX