EU projekti

Bespovratne potpore za konzultantske usluge pri izradi EU projekata

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za troškove konzultantskih usluga pri izradi projekata za fondove EU (IPA, IPARD, IEE i druge).

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za troškove konzultantskih usluga pri izradi projekata za fondove EU (IPA, IPARD, IEE i druge).

Korisnici mogu biti:

-          mala i srednja trgovačka društva,

-          OBRTI,

-          zadruge.

Bespovratne potpore dodjeljuju se za pokriće dijela troškova konzultantskih usluga nastalih u 2013. Sufinanciranje od strane Zagrebačke županije, po pojedinom projektu, može iznositi najviše do 50% ukupnih troškova, a maksimalno do 25.000 kuna.

Prihvatljivi su troškovi konzultantskih usluga (izrade prijave) za projekte koji su prijavljeni ili će se prijaviti na neki od natječaja programa Europske unije, a provode se ili će se provoditi na području Zagrebačke županije.  Prijavitelj može za sufinanciranje prijaviti najviše dva projekta.

Natječaj je otvoren do 20. studenog 2013.

Prijave se dostavljaju na slijedeću adresu:

Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo,

Ulica grada Vukovara 72/V,

10000 Zagreb.

U zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvarati – javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za troškove pomoći izrade projekata za EU fondove.“

Napomena: Prijave se mogu donijeti i osobno u Urudžbeni ured zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72-prizemlje, radnim danom od 7:30 do 15:30.

Prijavni obrasci mogu se naći na web stranici: www.zagrebacka-zupanija.hr.

Više informacija možete dobiti na telefon; 01/ 6009-475 ili putem e-maila: g.rabatic@zagrebacka-zupanija.hr

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX