NEKOLIKO VAŽNIH NOVINA ZA TRGOVCE

Brže i jeftinije do rješenja o minimalno tehničkim i drugim uvjetima za trgovine

Novim pravilnikom otvara se mogućnost jednostavnijeg pokretanja poslovanja i otvaranja novih prodavaonica i radnih mjesta bez dodatnog financijskog opterećenja i u kratkom roku te posredno potiče konkurentnost OPG-a i podiže kakvoću usluge na benzinskim postajama.

Novim Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima te uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica, Ministarstva gospodarstva, koji je stupio na snagu 18. rujna 2014., pojednostavljeni su uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine i nastavljeno je smanjivanje administrativne prepreka poduzetnicima.

Novi Pravilnik propisuje nekoliko važnih novina za trgovce.

Više prodajnih objekata istog trgovca na različitim lokacijama može koristiti zajedničko skladište
iz kojeg se opskrbljuju prodajni objekti na različitim lokacijama, s tim da „neposredna blizina“ podrazumijeva udaljenost skladišta za čuvanje robe i ambalaže kao i sanitarija, prostora ili mjesta za čuvanje pomagala za čišćenje prostorija u slučaju kada se radi o specijaliziranim prodavaonicama od najviše 100 metara od skladišta tj. prodavaonice;

Površina skladišta za trgovanje robom na veliko
može biti i manja od 50m² (ne manja od 25m²), uz uvjet da je osigurano nesmetano kretanje i manipuliranje robom.

Omogućena je prodaja hrane u prodavaonicama na benzinskim postajama ukoliko iste čine izdvojenu samostalnu cjelinu i ispunjavaju propisane minimalno tehničke uvjete za specijaliziranu trgovinu, a što je osobito važno u svrhu razvoja turizma i podizanja kvaliteta usluga.

Omogućena je prodaja hrane putem prodajnih automata i  ukoliko nije u originalnom pakiranju (npr. kada OPG svoje proizvode prodaje putem mljekomata, uljemata i sl.), uz uvjet da je takav način prodaje sukladan svim posebnim propisima o hrani i higijeni hrane. Ta odredba potiče razvoj OPG-a, proširenje ponude, veću konkurentnost te prodaju autohtonih proizvoda.

 Posebna novina odnosi se na definiranje i propisivanje minimalno tehničkih uvjeta za prodaju putem Interneta. Prodajom na daljinu kao posebnog oblika trgovine izvan prodavaonice, podrazumijeva se prodaja putem sredstava daljinske komunikacije za obavljanje djelatnosti trgovine, prodaje robe i usluga što podrazumijeva nuđenje usluga i reklamiranje proizvoda kao i ostali oblici individualizirane prodaje robe i usluga kupcu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem pošte, prodaja putem Interneta i sl.). Isto tako, propisuju se uvjeti za pokretanje obavljanja djelatnosti prodaje putem Interneta, uključujući ishođenje rješenja o minimalno tehničkim uvjetima kao i potrebni podaci i informacije o nuđenju robe i/ili usluga dostupni korisnicima/kupcima, a u cilju sigurnog obavljanja navedenog oblika djelatnosti trgovine.

Donošenjem novog Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica, Ministarstvo gospodarstva otvara mogućnost jednostavnijeg pokretanja poslovanja i otvaranja novih prodavaonica i radnih mjesta bez dodatnog financijskog opterećenja i u kratkom roku te posredno potiče konkurentnost OPG-a i podiže kakvoću usluge na benzinskim postajama. Više o samom pravilniku možete saznati ovdje.
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX