HOK

Ceh ribara HOK-a želi snažan komorski sustav


Ceh ribara Hrvatske obrtničke komore je na svojoj sjednici 19. prosinca istaknuo potrebu jačanja obrtničkog komorskog sustava u situaciji u kojoj neće biti jednostavnih rješenja, no to je jedini put da taj sustav ostane stabilan i da se sačuva strukovni rad kroz cehove i sekcije te da funkcioniraju svi dijelovi komorskog sustava.


Ceh ribara Hrvatske obrtničke komore je na svojoj sjednici 19. prosinca istaknuo potrebu jačanja obrtničkog komorskog sustava u situaciji u kojoj neće biti jednostavnih rješenja, no to je jedini put da taj sustav ostane stabilan i da se sačuva strukovni rad kroz cehove i sekcije te da funkcioniraju svi dijelovi komorskog sustava.

„Naša je zadaća da sačuvamo obrtništvo, što će biti posebno izazovan zadatak sada, kada nas je zakonodavac ozbiljno zakinuo. Nećemo posustati u zahtijevanju boljih zakonskih rješenja koje će pomoći hrvatskom obrtništvu, što s brojnim odredbama novog Zakona o obrtu, nije slučaj. Naći ćemo snage da sačuvamo najvrednije što imamo, a to je ljudski potencijal koji se, pomažući hrvatskom obrtništvu, stvarao više od 160 godina“, naglasio je u uvodnom dijelu sjednice Ceha ribara predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec.

U nastavku sjednice članovi Ceha imali su prilike zastupniku i članu Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Petru Baranoviću i predstavnicima Ministarstva poljoprivrede – pomoćniku ministra Ljubomiru Kučiću, Boženi Vidović i Ireni Jahutka te Lavu Bavčeviću Iz Poljoprivredne savjetodavne službe istaknuti najznačajnije aktualne probleme ribara.

Radi se o poteškoćama u primjeni malih ribolovnih alata, iskrcajnim mjestima, planovima upravljanja, trenutnom otkupu ribe i problemima u skladištenju svježe ribe, problematici ribarskih zadruga za nove članove, mijenjanju navika potrošača u Hrvatskoj i posebno značajnom tržištu sjeverne Italije, povećanju vrijednosti ribarskih proizvoda dodatnom obradom ribe, boljoj organiziranosti riboproizvođača i riboprerađivača, povratu trošarine na potrošnju ribolovnih motora na benzin, naknadi štete koju čine morski predatori, zaštiti okoliša i prirode u ribarstvu, nelogičnostima oko administriranja ribarskih brodova (npr. češći intervali tehničkih pregleda ribarskih brodova nego kod malih brodova za prijevoz putnika), propisima koji reguliraju radno vrijeme zaposlenih na ribarskim brodovima, neusuglašenosti propisa među ministarstvima, sportskom i rekreacijskom ribolovu kao nelojalnoj konkurenciji, strateškom planu razvoja akvakulture, neuređenom slatkovodnom ribarstvu itd.

Gotovo je nemoguće urediti raznolikost hrvatskog ribolova – nema ni jedne ribolovno tako raznolike zemlje kao što je Hrvatska, istaknuo je na kraju pomoćnik ministra poljoprivrede Ljubomir Kučić i predložio razgovor o ribarskim problemima na mjesečnoj razini s najvišim predstavnicima ribara.

Ceh ribara HOK-a je najviša strukovna asocijacija hrvatskih ribara koja ne smije biti dovedena u pitanje ni nelogičnostima Zakona o obrtu naglasio je na kraju Kučić, pozvavši ribare na čvrsto i ujedinjeno postavljanje zahtjeva za opstanak hrvatskog ribarstva.  

Sektor ribarstva, kao ni druge gospodarske djelatnosti, nije pošteđen brojnih problema vezanih uz poslovanje i zakonsku regulativu. U ribarstvu postoje problemi na čijem rješavanju je Ceh ribara HOK-a aktivno uključen svih ovih proteklih godina.

Iako ima još niz otvorenih pitanja, aktivnošću i zalaganjem Ceha ribara dosta toga je i riješeno. Ceh ribara svjestan je činjenice da se jedino organiziranim djelovanjem kroz komorski sustav HOK-a, te uz zajednički dijalog sa tijelima izvršne i zakonodavne vlasti, mogu ostvarivati rezultati u cilju zaštite interesa struke i obrtništva općenito.

Svjesni činjenice da je Hrvatska obrtnička komora institucija koja zastupa i predstavlja obrtnike pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu, te da je opstojnost obrtničke komore nužna i potrebna, postavlja se pitanje "ako nestane Komore, tko će štititi interese struke?".

Stoga, u interesu zaštite opstojnosti Hrvatske obrtničke komore Ceh ribara predlaže da dužnosnici HOK-a, uz obvezni, samoinicijativno dodatno uplaćuju i dobrovoljni komorski doprinos mjesečno i tako budu pozitivan primjer ostalim obrtnicima, članovima komorskog sustava.

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX