Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Do kraja ožujka natječaj za dodjelu potpore vinarima

Do kraja ožujka Agencija za plaćanja u poljoprivredi raspisat će natječaj za potporu vinarima putem Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2014.-2018. godine.


Maksimalne potpore dosežu do 1,5 milijuna eura, a u 2014. planirano je financiranje više od 100 projekata manje ili veće vrijednosti. Za potpore se mogu prijaviti mala i srednja poduzeća, OPG-i i obrti te zadruge upisane u vinogradarski registar.

Korisniku se može isplatiti predujam do 50%, a prijava mora sadržavati poslovni plan i ostalu dokumentaciju.

Ciljevi su nacionalnog programa povećanje konkurentnosti proizvođača putem restrukturiranja, premještanja i modernizacije vinogradarskih tehnika, nova ulaganja u infrastrukturu vinarija, tehnološko unapređivanje prerađivačkih kapaciteta te povećanje aktivnosti promocije i prodaje vina na tržištima trećih zemalja.

Izvor: HOK

Tematski povezani članci

Još tjedan dana za prijave

Radionica „Predstavljanje Nacionalnog programa pomoći sektoru vina i izrada specifikacija za zaštićene oznake izvornosti vina”

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX