Za EU fondove 120 novih mjera

Europska komisija poduzetnicima omogućuje jednostavnije korištenje EU fondova

Europska komisija jučer je usvojila više od 120 mjera koje bi trebale poduzetnicima, gradovima, regijama, znanstvenicima i udrugama pojednostaviti procedure u vezi s povlačenjem novca iz EU fondova.


Među tih 120 mjera nalazi se mjera za pojednostavljenje postupka dobivanja naknada za troškove istraživanja tako da se svim sudionicima u projektu isplaćuju po jednoj stopi, kao i za indirektne troškove.

„Počevši od ove godine, EU financiranje bit će jednostavnije, bez ugrožavanja nadzora načina na koji se novac koristi“, izjavio je povjerenik za financije i proračun Janusz Lewandowski.

Istaknuto je i skraćivanje roka za isplate korisnicima programa u sklopu kohezijske politike (90 dana).

Također, korisnici će moći slati podatke putem elektroničkog sustava, koristiti postojeće baze podataka i spremani dokumente u kohezijske politike.

Skraćuje se i rok čuvanja dokumenata, pa tako će korisnici programa morati čuvati dokumente vezane uz projekte financirane iz EU fondova maksimalno tri godine.

Lewandowski je dodao da je pojednostavljenje procedura neprestani posao, koji zahtijeva kontinuiranu akciju EU institucija i zemalja članica.
„Otprilike 80 posto EU proračuna implementiraju zemlje članice, stoga nastojanja na EU razini mogu uspjeti samo ako i one prate te mjere pojednostavljenja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Pozivamo članice da slijede taj obrazac daljnjim smanjivanjem administrativnog tereta za korisnike proračuna“, poručio je Lewandowski.


Izvor: Lider.press

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX