Digitalna dividenda

HAKOM raspisuje javnu dražbu za preostalu „digitalnu dividendu“

Preostala jedna trećina „digitalne dividende“, radiofrekvencijskog područja oslobođenog prelaskom na digitalno odašiljanje televizijskog signala, ponudit će se operatorima pokretnih komunikacija na javnoj dražbi.

HAKOM je donio odluku da se preostali nedodijeljeni radiofrekvencijski spektar digitalne dividende, ukupno 20 MHz, dodijeli zainteresiranim operatorima pokretnih komunikacija na javnoj dražbi. Na dražbi će se ponuditi dva frekvencijska bloka od po 2x5 MHz za pružanje komunikacijskih usluga temeljenih na „tehnologiji dugoročnog razvoja“ (LTE). Odabrana vrsta dražbe je takozvana „dražba u zatvorenim omotnicama“ s kriterijem odabira najviše ponuđene cijene, s time da je početna cijena jednog bloka 105 milijuna kuna. Rok za podnošenje ponuda je 28. listopada ove godine, kada će one biti javno otvorene, a odluka HAKOM-a o dodjeli će uslijediti do kraja studenog.

Dodjelom oba bloka, Državni proračun bi ove godine uprihodio najmanje 226 milijuna kuna, jer bi operatori plaćali i godišnju naknadu za uporabu radijskih frekvencija u iznosu od 8 milijuna kuna po bloku, a stvorili bi se uvjeti i za veću dostupnost širokopojasnog pristupa internetu, posebice u ruralnim područjima. Očekuje se i povećanje ulaganja operatora u mreže nove generacije.

Podsjetimo, oslobađanjem dijela radiofrekvencijskog spektra, prelaskom na digitalno odašiljanje televizijskih signala u listopadu 2010., stvorili su se uvjeti dodjele frekvencijskog područja 790 – 862 MHz („digitalna dividenda“) operatorima mreža pokretnih komunikacija. Krajem 2012. dva frekvencijska bloka od po 2x10 MHz dodijeljena su VIPnet-u i HT-u, dok je treći ostao nedodijeljen. Državni proračun je za tih 40 MHz izravno uprihodio 332 milijuna kuna.

Odluka o javnoj dražbi i cjelokupna dražbovna dokumentacija mogu se pronaći ovdje.
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX