Međunarodni obrtnički sajam IHM, München 2015.

Hok organizira nastup obrtnika na međunarodmom obtničkom sajmu u Münchenu

Izložba Međunarodnog obrtničkog sajma u Münchenu 2015. godine održava se u paviljonima od B1 – B4 sajma IHM te u paviljonima C2 – C3, po temama obrt i dizajn, stanovanje i uređenje, inovacije kao pokretači razvoja i obrtništvo i malo poduzetništvo - generator razvoja.

Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira nastup članova svojih članova na Međunarodnom obrtničkom sajmu (IHM) u Münchenu 2015., najvažnijem sajmu obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva u Europi, koji se održava 11. - 17. ožujka 2015. godine.Hrvatska obrtnička komora organizira i s 30 posto troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2015. (IHM 2015.).Izložba Međunarodnog obrtničkog sajma u Münchenu 2015. godine održava se u paviljonima od B1 – B4 sajma IHM te u paviljonima C2 – C3, po temama obrt i dizajn, stanovanje i uređenje, inovacije kao pokretači razvoja i obrtništvo i malo poduzetništvo - generator razvoja.
Branše koje se prezentiraju na skupnim nastupima zemalja putem obrtničkih i gospodarskih komora su obradu metala, proizvodnju strojeva i opreme, obradu drveta, izradu alata, građevinsku stolariju i materijale, preradu stakla i proizvodnju proizvoda od stakla, preradu plastike i gume, građevinarstvo, obnovljive izvore energije, elektroniku i energetiku, umjetničke i tradicijske obrte, ukrasnu i uporabnu keramiku, ručni rad te svu ostalu ponudu obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva.Paralelno sa sajmom Obrtništvo, od 11. – 17.03.2015. godine održava se izložba – Garten Műnchen 2015. u paviljonu C4 te dijelu paviljona B4, koja će svojom ponudom dodatno pridonijeti posjeti ovogodišnjeg sajma.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i dva natpisa i prezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-München-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma München, sve potrebne informacije, tehničke podatke, upute tj. kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Hrvatska obrtnička komora će o nastupu hrvatskih obrtnika i poduzetnika informirati i partnersku Obrtničku komoru za München i Gornju Bavarsku, kako bi što veći broj njemačkih poduzetnika kao i posjetitelja sajma dobio informaciju o profilu izlagača iz Hrvatske, koji će se predstaviti svojim proizvodima i uslugama na ovogodišnjem sajmu.Prezentacijom na sajmu u Münchenu obrtnici se susreću sa potencijalnim interesom kupaca domicilnog tržišta na kojem se prezentiraju, ali i svih tržišta s kojih dolaze posjetioci pojedinog sajma. Na najvažnijem obrtničkom sajmu u Europi obrtnici i poduzetnici mogu provjeriti koliko su njihovi proizvodi i usluge konkurentni na tržištu, kako cijenom, tako i kvalitetom.Prezentacija na ovom sajmu sada je posebno važna, budući da se Republika Hrvatska pristupom Europskoj uniji priključila jedinstvenom europskom tržištu, koje sobom nosi mnoge prigode hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima, ali i mnoge izazove.

Svi zainteresirani obrtnici i poduzetnici koji žele kvalitetno u organizaciji Hrvatske obrtničke komore prezentirati svoj rad i svoje proizvode i usluge, trebaju ispunjene prijavne materijale što prije dostaviti u Hrvatsku obrtničku komoru, kako bi stručna služba Komore na vrijeme pripremila nastup na sajmu, budući da je izložbeni prostor ograničen.Sufinancirana cijena izlagačkog prostora po principu „ključ u ruke“ za članove HOK-a iznosi 294,00 EUR-a/m2 na standardno uređenom izložbenom prostoru sajma IHM. Puna cijena izlaganja za izlagače, koji nisu članovi HOK-a, iznosi 415,00 EUR/m2. Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni - tada je 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:
1) prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
2) podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
3) izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“.

Rok prijave nastupa je do 18. 01. 2015. godine ili do popune izložbenog prostora. Materijal je potrebno dostaviti u Hrvatsku obrtničku komoru (adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb) ili putem telefaksa broj 01/4846-610. Izlagačka roba nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma. Dodatne informacije mogu se tražiti i dobiti u Hrvatskoj obrtničkoj komori na broj telefona 01/4806-650, mobitela 098/367-99 - Dražen Horvat, telefaksa 01/4846-610 ili putem elektroničke pošte drazen.horvat@hok.hr

Više informacija
http://www.hok.hr/press/novosti/sajmovi/prijavite_nastup_na_ihm_u_najvaznijem_sajmu_obrtnistva_u_europi_do_18_sijecnja
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX