IPA programi

Hrvatska iskoristila 85,8 posto svih IPA dostupnih sredstava

Gledajući uspješnost iskorištavanja po županijama, najuspješnije u privlačenju bespovratnih sredstava bile su organizacije s područja Grada Zagreba i Osječko-baranjske županije, dok su na začelju Krapinsko-zagorska te Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka županija.

Foto: Ilustracija

U razdoblju od 2007. do 2013. godine Hrvatska je iskoristila 85,8 posto sredstava dostupnih kroz projekte financirane iz pretpristupnih fondova EU, navodi se na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta. Pritom je ugovoreno 97,3 posto predviđenih sredstava, a ostvareno je 95,3 posto predviđenih rezultata projekata.

Takve je rezultate pokazalo istraživanje o sredstvima IPA programa za potpore projektima privatnih i javnih organizacija u RH dodijeljenim kroz natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava. Kroz IPA programe dodijeljeno je preko 103 milijuna eura, a prosječni iznos potpore po projektu iznosio je nešto više od 179 tisuća eura. Od odobrenih sredstava, 67 posto dodijeljeno je javnim institucijama, dvadesetak posto privatnim neprofitnim organizacijama, a 11,8 posto privatnim profitnim organizacijama.

Gledajući uspješnost iskorištavanja po županijama, najuspješnije u privlačenju bespovratnih sredstava bile su organizacije s područja Grada Zagreba (30,35 posto ukupno ugovorenog iznosa) i Osječko-baranjske županije (10,75 posto), dok su na začelju Krapinsko-zagorska (1,14 posto) te Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka županija (1,25 posto). Sveukupno, u kontinentalnu Hrvatsku otišlo je 78,5 posto svih ugovorenih bespovratnih sredstava iz IPA-e ili gotovo 81 milijun eura, a u jadransku 20-ak posto ili 21,3 milijuna eura.
 
Istraživanje je obuhvatilo 390 od ukupno 576 projekata iz sve četiri komponente IPA programa (bez IPARD-a i programa prekogranične suradnje) za koje su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava kroz tzv. grant sheme, na koje se odnosi nešto više od 20 posto ukupne vrijednosti programa IPA.

Posebno je pozitivno da je i percepcija korisnika EU sredstava pozitivna te njih gotovo 75 posto planira ili želi ponovno sudjelovati u EU projektima.

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX