CEPOR

Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj za 2013. godinu

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća CEPOR objavio je Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj za 2013. godinu.


Izvješće na sažet način prikazuje sve važne aspekte sektora malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj.
Publikacija uključuje i rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2012. godinu.
Tiskanje publikacije podržali su Open Society Institute i Hrvatska banka za obnovu i razvitak.
Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća CEPOR neovisni je policy centar koji se od osnivanja 2001. godine bavi problematikom poduzetništva i sektora malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj.
Izvješće je dostupno u prilogu.


Izvor: HOK

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX