Otplata poreznog dugovanja

Još samo 7 dana se možete prijaviti u treći krug reprograma

Većina je vjerojatno čula kako je “Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog poreznom krizom” (NN 94/2013) stupio na snagu 23.7.2013 godine

Ovaj zakon je predviđen za otplatu poreznog dugovanja fizičkih i pravnih osoba koje su dug stvorile do 31.1.2013. godine na rok otplate DO 36 mjeseci. Kako bi se porezno tijelo pozitivno očitovalo o slučaju, dužnik ne smije biti blokiran od drugih vjerovnika,niti je smio vršiti isplatu dividende, udjele u dobiti ili predujmove dobiti ako je imao porezni dug u prošloj i pretprošloj godini. Također, poslije navedenog datuma je obveznik morao biti "uredan" porezni obveznik, a to znači : urednost po svim aspektima, kao što je uredno dosadašnje podnošenje propisanih obrazaca i poreznih prijava, nepostojanje nepravilnosti u poslovanju utvrđene pri nadzoru, nepostojanje prekršajne kažnjavanosti i neprovođenje ovršnih postupaka ili u maloj mjeri.

Bitno je napomenuti kako u ovom krugu nema otpisa kamata, a nova kamata se obračunava kao referentna kamatna stopa uvećana za maržu za rizik -(ovisno o kategoriji rizika) prema članku 5. predmetnog Zakona.

Postoji mogućnost utjecanja na smanjenje kamatne stope prilaganjem instrumenata osiguranja plaćanja, a to su u ovom slučaju; neopoziva garancija banke ili založno pravo na nekretnini ili bjanko zadužnica potpisana od strane solventnog jamca platca ili jamstvo druge osobe, čija imovina odgovara visini poreznog duga.

Svakako zainteresirani, do 23. rujna u Zahtjevu trebaju navesti ime i prezime odnosno naziv poduzetnika, OIB, razloge radi kojih je nastao dug, te navesti prijedlog načina i razdoblja otplate.

Obrasci se mogu naći na službenim stranicama porezne uprave.

U postupku reprograma duga iznimno važno je pridržavati se rokova,uvjeta i načina plaćanja duga. U slučaju nepoštivanja "Rješenja o reprogramiranju naplate poreznog duga" porezno tijelo ukinut će Rješenje, a stvar će se vratiti na početak.


Izvor: poslovni.hr/Antonio Prtenjača
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX