Ministarstvo poljoprivrede

Kreće dodjela državnih potpora ribarima - plavo gorivo, tržišna kompenzacija i poticanje proizvodnje

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je tri pravilnika koji reguliraju dodjelu državne potpore u ribarstvu kroz tri modela – sufinanciranje plavog goriva, tržišna kompenzacija i poticanje proizvodnje.

Foto: Ilustracija

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je tri pravilnika koji reguliraju dodjelu državne potpore u ribarstvu kroz tri modelasufinanciranje plavog goriva, tržišna kompenzacija i poticanje proizvodnje.
Ovi modeli provodit će se sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji („Narodne novine“ Međunarodni ugovori, br. 2/2012 i 9/2013), zaključno do 30. lipnja 2016. godine.

Važno je istaknuti da se prihvatljivim troškom smatra trošak realiziran nakon 1. siječnja 2014. godine te svi računi/otpremnice/deklaracije moraju biti od navedenog datuma, kako bi bili razmotreni za odobrenje potpore.

Navedeni modeli provodit će se u kvartalnim vremenskim razdobljima obradom od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva. Iznimno je dostava zahtjeva za prvo obračunsko razdoblje 2014. godine (siječanj – ožujak) produžena, te traje do 20. svibnja, odnosno za tržišnu kompenzaciju do 30. svibnja.

Pravilnicima je također detaljno propisan inspekcijski nadzor te mogućnost povrata isplaćene potpore. Kod sva tri modela korisnici u zahtjevima potpisuju izjavu da su suglasni s objavom podatka o isplaćenoj potpori, što će doprinijeti transparentnosti i boljoj informiranosti svih zainteresiranih.

Financiranje kroz ova tri modela provodit će se od 1. siječnja 2014. godine, uz kvartalne obračune. Iznimno za I. kvartal ove godine korisnici zahtjeve mogu podnositi do 20. svibnja.

Sve detaljne informacije, novi obrasci, te adrese na koje se podnose zahtjevi dostupni su na web stranici Uprave ribarstva.

Važno je napomenuti da se i u slučaju provedbe modela poticanja proizvodnje zahtjevi dostavljaju isključivo Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva, a ne kao dosad u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju.

Za sva dodatna pitanja molimo kontaktirati Upravu ribarstva:

mirta.novak@mps.hr; tel.: 01/6443-172
ivana.furac@mps.hr; tel: 01/6443-170
stjepan.merlle@mps.hr; tel: 01/6443-173


Izvor: HOK

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX