MINGO

Ministarstvo gospodarstva preuzelo poslove Državnog inspektorata u okviru svog djelokruga

Prestankom rada Državnog inspektorata s 1. siječnja 2014. godine, Ministarstvo gospodarstva preuzelo je, u okviru svog djelokruga,  njegove ovlasti i poslove na području gospodarstva - zaštite potrošača, opreme pod tlakom, kao i poslove rudarske te elektroenergetske inspekcije.

Prestankom rada Državnog inspektorata s 1. siječnja 2014. godine, Ministarstvo gospodarstva preuzelo je, u okviru svog djelokruga,  njegove ovlasti i poslove na području gospodarstva - zaštite potrošača, opreme pod tlakom, kao i poslove rudarske te elektroenergetske inspekcije.
 
Ministarstvo gospodarstva nastavlja obavljati preuzete poslove te razmjerno tome preuzima dokumentaciju i državne službenike sukladno svom djelokrugu.
 
Građani zahtjeve mogu uputiti na e-mail info@mingo.hr ili se mogu obratiti na broj telefona 01/ 6109 617.
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX