Fina

MULTIPLUS CARD d.o.o. i ŽITNJAK d.d., društva iz Koncerna Agrokor podnijela godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu u svrhu javne objave

Do 12. prosinca 2017. godine, zakonom propisanu obvezu sastavljanja i predaje godišnjeg financijskog izvještaja za 2016. godinu u svrhu javne objave ispunila je većina društava iz Koncerna Agrokor, osim sljedećih: AMBALAŽNI SERVIS d.o.o., BELJE d.d., BARANJA BETONI d.o.o., MOSLAVKA KUTINA d.d., PIK VINKOVCI d.d., PROJEKTGRADNJA d.o.o., RIVIJERA d.d., ROTO ULAGANJA d.o.o., SOJARA d.o.o., VINARIJA NOVIGRAD d.o.o. i VUPIK d.d. Piše fina.hr.

Od onih koji su podnijeli godišnji financijski izvještaj, zadnji među njima bila su dva društva, MULTIPLUS CARD d.o.o. (1.12.2017.) i ŽITNJAK d.d.(12.12.2017.). Osnovni financijski rezultati poslovanja ovih i drugih navedenih društava objavljeni su i dostupni na Transparentno.hr, a dokumentacija je javno objavljena, ili će to uskoro biti, na RGFI – javna objava, te je dostupna bez naknade. 

Foto: novilist.hr

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX