Najveći prihod kod 50 poduzetnika u privatnom vlasništvu, a najveća dobit kod 50 poduzetnika u državnom vlasništvu

Analiza prvih 50 poduzetnika po ostvarenom ukupnom prihodu u 2016. godini, prema oblicima vlasništva (privatno, državno, zadružno i mješovito), pokazala je da su poduzetnici u privatnom vlasništvu ostvarili najveći prihod (92,9 milijardi kuna) u usporedbi s istim brojem poduzetnika u drugim oblicima vlasništva.

Najviše je zaposlenih bilo kod 50 poduzetnika u državnom vlasništvu (67 454), ti su poduzetnici obračunali najveći porez na dobit i ostvarili su najveću dobit razdoblja (4,4 milijarde kuna) i najveću neto dobit (4,2 milijarde kuna). Poduzetnici u mješovitom vlasništvu, njih 50, odmah su iza poduzetnika u državnom vlasništvu prema visini ostvarenih prihoda sa 47,2 milijarde kuna te prema visini obračunanog poreza na dobit sa 759,3 milijuna kuna. Taj je skup poduzetnika iskazao gubitak razdoblja u iznosu od 987,8 milijuna kuna te neto dobit od 1,8 milijardi kuna s tim što je zaposlenima obračunana najveća prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 7.145 kuna. Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH, iznosila je 5.140 kuna.

Udio 200 poduzetnika (po 50 s najvećim prihodom u 2016. godini u svakom od oblika vlasništva), u neto dobiti poduzetnika je 37,1 %, u porezu na dobit 31,6 %, u ukupnim prihodima 29,5 %, u dobiti razdoblja 27,2 %, u broju zaposlenih 18,7 % i u gubitku razdoblja je najmanji i iznosi 11,0 %.

Poduzetnici koji su ostvarili najveći prihod, promatrano po oblicima vlasništva su: u privatnom PLIVA HRVATSKA d.o.o.PETROL d.o.o. i LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., u državnom HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. i ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., u zadružnom PRVČA Poljoprivredna zadrugaNAPREDAK Poljoprivredna zadrugaRibarska zadruga OMEGA 3 i u mješovitom INA d.d.Hrvatski Telekom d.d. i PODRAVKA prehrambena industrija d.d. (www.fina.hr)

Foto: www.index.hr

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX