HOK

Natječaj za sredstva iz Mjere 202 IPARD programa

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 202 (NN 114/2013).

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa, sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 202 (Narodne novine br. 24/13, 36/13,i 112/13).

Rok za podnošenje prijava od 16. rujna 2013. i traje do 18. listopada 2013. godine.

Prihvatljivi korisnici

Pravo na sudjelovanje imaju lokalne akcijske grupe koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Dodjela sredstava i iznos potpore

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje u sklopu Mjere 202 – „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ unutar IPARD programa( u daljnjem tekstu: Mjera LEADER) obuhvaćaju aktivnosti u sklopu Podmejre 1 „Stjecanje vještina, animiranja stanovnika LAG područja“ ( u daljnjem tekstu:Podmjera 1) i aktivnosti u sklopu Podmjere2 „Provedba lokalnih razvojnih strategija“ (u daljnjem tekstu: Podmjera 2).

Aktivnosti u sklopu Podmjere 1 obuhvaćaju:
a) Izrada studija za područje LAG –a (fizičke ili pravne osobe registrirane za određenu djelatnost),
b) usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a,
c) animaciju, izradu promidžbenih materijala i organizaciju promotivno-promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a.
d) sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima, i studijskim putovanjima.

Aktivnosti u sklopu Podmjere 2 obuhvaćaju poslovanje LAG-a:
a) Plaće za voditelja/upravitelja LAG-a i/ili drugo osoblje,
b) Najam ureda i režijski izdaci,
c) Uredski materijal,
d) Nabava opreme,
e) Usluge.

Najviši godišnji iznos javne potpore kojeg odabrani LAG može ostvariti u Podmjeri 1 i Podmjeri 2 ograničen je utvrđenim u Prilogu II Pravilnika. Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima iznosi 100%.

Uvjeti

Podnositelj prijave dostavlja prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom (izvornik numeriranih stranica) na obrascu iz Priloga II Pravilnika.

Prijavni obrasci

Obrazac za podnošenje prijava nalazi se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr . Obrasci se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju popunjavanja ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Način podnošenja prijave

Prijava se dostavlja u jedenom originalnom primjerku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučene pošiljke s naznačenim vremenom slanja (datum sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu). Prijave se podnose isključivo kao preporučene pošiljke s povratnicom na adresu:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
Ulica grada Vukovara 269/d, 10000 Zagreb,
s naznakom „Javni natječaj za IPARD, Mjera LEADER“.

Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku i Vodiču za korisnike, koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr te na Ministarstvu poljoprivrede: www.mps.hr/ipard/.
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX