Hakom

Novi interaktivni preglednik

HAKOM je pustio u rad novi interaktivni preglednik dostupan putem interneta. Preglednik se sastoji od tri tematske cjeline: dostupnosti širokopojasnog pristupa, objedinjenog plana operatora mreža pokretnih komunikacija i objava namjera gradnje svjetlovodnih distribucijskih mreža.

Od danas je omogućen internetski pristup novom i proširenom interaktivnom geoinformacijskom pregledniku HAKOM-a za prikaz područja elektroničke komunikacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Prethodni preglednik sa samo jednom tematskom cjelinom, koji je omogućavao pregled i analizu dostupnosti širokopojasnog pristupa sukladno smjernicama Europske unije za potpore ulaganjima iz EU fondova, nadograđen je s još dvije: objedinjenim planom operatora mreža pokretnih komunikacija i objavom namjera gradnje svjetlovodnih distribucijskih mreža.

Preglednik za objedinjeni plan operatora prikazuje lokacije postojećih samostojećih antenskih stupova u Republici Hrvatskoj te planove elektroničkih komunikacijskih zona sva tri operatora mreža pokretnih komunikacija, dok preglednik objava namjera gradnje prikazuje područja na kojima postoji namjera za realizaciju projekata gradnje svjetlovodnih distribucijskih mreža. Ove dvije tematske cjeline su potpuna novina na HAKOM-ovom interaktivnom portalu, a i dosadašnji pregled dostupnosti širokopojasnog pristupa je doživio poboljšanja. Tako je sada dostupnost širokopojasnog pristupa moguće prikazati u slojevima i prema osnovnoj podjeli pristupnih tehnologija.

Interaktivni preglednik HAKOM-a dostupan je na poveznici http://mapiranje.hakom.hr/
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX