Ministarstvo poduzetništva i obrta

Novi kreditni programi Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Cilj je poticanje osnivanja i razvoja poslovanja malih i srednjih gospodarskih subjekata koji su u vlasništvu državljana RH u dobnoj skupini do 30 godina.Krediti su namijenjeni za ulaganja u materijalnu imovinu i trajna obrtna sredstva do 30% od ukupnog iznosa kredita.

Mladima do 30 godina i poduzetnicima početnicima od 1. rujna 2013. na raspolaganju će biti novi kreditni programi Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) uz subvenciju kamatne stope Ministarstva poduzetništva i obrta: „Poduzetništvo mladih“.

Cilj je poticanje osnivanja i razvoja poslovanja malih i srednjih gospodarskih subjekata koji su u vlasništvu državljana RH u dobnoj skupini do 30 godina.Krediti su namijenjeni za ulaganja u materijalnu imovinu i trajna obrtna sredstva do 30% od ukupnog iznosa kredita.

Korisnici kredita mogu biti poslovne banke koje su ugovorile suradnju s HBOR-om o provođenju programa ili direktno trgovačka društva i OBRTNICI, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove, u kojima mlada osoba do 30 godina vodi Upravu.

Iznos i otplata kredita: najniži iznos 80.000 a najviši 700.000 kuna, poček do 2 godine ili do 5 godina za dugogodišnje nasade.

Rok otplate: do 12 godina uključujući i poček

Kamate:
4% godišnje. Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatnu stopu korisniku kredita do najviše 2% godišnje, što ovisi o raspoloživim sredstvima za subvencije.

Instrumenti osiguranja:
mjenice, zadužnice, zalog ili fiducijarni prijenos na imovinu, bankarska jamstva. Za kredite do visine 100.000,00 kuna HBOR može prihvatiti dva kreditno sposobna jamca, a ako HAMAG Invest osigurava 80% iznos kredita, HBOR za osiguranje može prihvatiti mjenice i zadužnice te vlasnika kao i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika.

„Početnici“

Cilj je kreditiranje novih trgovačkih društava, obrta te otvaranje novih radnih mjesta. Krediti su namijenjeni za ulaganja u materijalnu imovinu i trajna obrtna sredstva do 30% od ukupnog iznosa kredita.Korisnici kredita mogu biti poslovne banke koje su ugovorile suradnju s HBOR-om o provođenju programa, izravno hrvatski državljani koji imaju registriranu djelatnost (do 2 godine poslovanja), koji po prvi puta otvaraju obrt ili direktno trgovačko društvo, mlađi su od 55 godina života, nisu vlasnici drugog trgovačkog društva ili obrta, nisu suvlasnici u drugom td ili obrtu s udjelom većim od 30%.

Iznos i otplata kredita:
najniži iznos 80.000 a najviši 1.800.000 kuna, poček do 3 godine ili do 5 godina za dugogodišnje nasade

Rok otplate:
do 14 godina uključujući i poček

Kamate:
4% godišnje. Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatnu stopu korisniku kredita do najviše 2% godišnje, što ovisi o raspoloživim sredstvima za subvencije.

Instrumenti osiguranja:
mjenice, zadužnice, zalog ili fiducijarni prijenos na imovinu, bankarska jamstva. Za kredite do visine 100.000 kuna HBOR može prihvatiti dva kreditno sposobna jamca, a ako HAMAG Invest osigurava 80% iznos kredita, HBOR za osiguranje može prihvatiti mjenice i zadužnice te vlasnika kao i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika, i druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

Detaljni uvjeti kreditiranja sa popisom potrebne dokumentacije možete naći na web stranicama Hrvatske banke za obnovu i razvitak .
Ujedno napominjemo da je HBOR snizio kamate i po drugim kreditnim programima koje možete pronaći na njihovim web stranicama .
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX