Obzor 2020 (Horizon2020)

Novi program Europske unije za poticanje istraživanja i inovacija

Program Obzor 2020. novi je program Europske unije za financijski period 2014.-2020. kojim će se nastojati riješiti društvene izazove i premostiti jaz između istraživanja i tržišta. 

Program Obzor 2020. novi je program Europske unije za financijski period 2014.-2020. kojim će se nastojati riješiti društvene izazove i premostiti jaz između istraživanja i tržišta.  Obzor 2020. je do sada najveći okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije sa sedmogodišnjim proračunom u iznosu od gotovo 80 milijardi EUR. Programom se obuhvaćaju dionici iz svih sektora koji čine inovacijski lanac vrijednosti. Znanstveno-istraživačke institucije i partneri iz gospodarstva (uključujući malo gospodarstvo) putem razvoja partnerstava udruživat će potrebne resurse i potencijale za uspješnu realizaciju projekata. Sredstva su namijenjena poticanju gospodarstva temeljenog na znanju koje nudi rješenja za društvene izazove i unapređuje svakodnevni život građana.

Većina sredstava EU-a za istraživanje dodjeljuje se na temelju natjecateljskih poziva, ali proračunom Obzora obuhvaćena su i sredstva za Zajednički istraživački centar, internu znanstvenu službu Komisije; Europski institut za inovacije i tehnologiju te istraživanje koje se provodi u okviru Ugovora o Euratomu. U okviru posebnih partnerstava s industrijom i državama članicama objavit će se i zasebni natjecateljski pozivi. Ukupni proračun EU-a u 2014. predviđen za istraživanje, uključujući navedene stavke i administrativne troškove, iznosi približno 9,3 milijarde EUR i narast će na 9,9 milijardi EUR u 2015. Konačni iznosi u 2015. ovisit će o odluci o godišnjem proračunu za 2015.

Komisija je prvi put odredila prioritete ulaganja za dvije godine, što u odnosu na prethodne inicijative  za poticanje istraživanja i inovacija omogućava bolje mogućnosti i sigurnost planiranja istraživačkih i inovacijskih projekata potencijalnih prijavitelja. Sudionicima će pogodovati i pojednostavljena programska struktura i financiranje, jedinstveni skup pravila i smanjenje opterećenja nastalog u vezi s financijskim kontrolama i revizijama.

Službeni dokumenti programa dostupni su OVDJE.
 
Natječaji iz programa Obzor 2020

U prosincu 2013. godine objavljeni su prvi natječaji, i to za naredne dvije godine (2014. - 2015.)  u iznosu od više od 15 milijuna €.

Ulaganje će biti usmjereno na tri glavna područja:
  •     Vrhunska znanost:  bespovratna sredstva Europskog istraživačkog vijeća (eng. European Research Council) za vrhunske znanstvenike te za stipendije za mlade istraživačke programa Marie Skłodowska-Curie
  •     Industrijsko vodstvo: za potporu europskog industrijskog vodstva u područjima informacijsko-komunikacijskih tehnologija, nanotehnologije, napredne industrijske proizvodnje, robotike, biotehnologije i svemirske tehnologije
  •     Društveni izazovi: za inovacijske projekte koji adresiraju jedan od sedam prepoznatih društvenih izazova: zdravlje; poljoprivreda, maritimno i bio-gospodarstvo; energija; promet; klima, okoliš, učinkovitost resursa i sirovina; društvena  i sigurnost

Ukupni planirani iznos natječaja u 2014. godini iznosi 7.8 milijardi€, podijeljeno prema navedena 3 tematska stupa.

Detalji prvih otvorenih natječaja dostupni su na posebnim mrežnim stranicama Europske komisije posvećene programu Horizon2020 koja nudi detaljne informacije o tematskim područjima kao i pristup posebnom interaktivnom portalu za prijavitelje projekata (Participant Portal).

Kako bi se hrvatskim poduzetnicima i istraživačima olakšao pristup informacijama u izradi je i hrvatska stranica Obzor2020. na kojoj će se nalaziti i popis kontakt-osoba po pojedinim područjima za Hrvatsku kao i najava info-dana i drugih informativnih radionica.
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX