Minpo

Obavijest za prijavitelje - Mjera A2 i A3

Otvorenim Javnim pozivom iz programa „Poduzetnički impuls“ - Program poticanja poduzetništva i obrtništva za 2013. godinu, točkom 10. reguliran je Postupak odobravanja potpore.

I to na način da će se pristigle prijave vrednovati redom pristizanja u tri koraka:
1) Administrativna provjera,
2) Ocjena projektnog prijedloga i
3) Provjera proračuna s tim da su projektni prijedlozi ocjenjeni sa 80 i više bodova, predloženi za dodjelu bespovratne potpore.

Sukladno objavljenom postupku odobravanja potpora na temelju administrativne provjere, ocjene projekata i provjere proračuna, Povjerenstvo za odobravanje bespovratnih potpora dodijelilo je do sada potpore prijaviteljima koji su prijavili projekt ZAKLJUČNO S DANOM 9.5.2013. GODINE ZA MJERU A2, ODNOSNO ZAKLJUČNO S DANOM 9.4.2013. GODINE ZA MJERU A3.

Prijavitelji koji su dobili potpore objavljeni su na stranici Ministarstva, pri čemu je točan datum prijave pojedinog dobitnika potpore moguće vidjeti na stranici http://poticaji.minpo.hr/prijava.aspx.

Buduće dodjele bespovratnih potpora ovisit će o preostalim sredstvima u Mjeri A, Aktivnost A2, odnosno Mjeri A, Aktivnost A3 te o rezultatima vrednovanja na temelju Javnog poziva.
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX