UOZG

Obrtnici moraju plaćati mirovinsko bez obzira na dob

Obrtnički radni vijek često je puno duži nego što je zakonom propisano. Obrtnici su radno aktivni i nakon 70-te godine života, možda ne u istom obimu kao ranije ali kada se njihovo znanje, usluge i proizvodi traže teško je okrenuti se drugim aktivnostima.

Obrtnički radni vijek često je puno duži nego što je zakonom propisano. Obrtnici su radno aktivni i nakon 70-te godine života, možda ne u istom obimu kao ranije ali kada se njihovo znanje, usluge i proizvodi traže teško je okrenuti se drugim aktivnostima.

Upravo zbog činjenice da nije isto biti obrtnik sa 70+ i mlađi neke od naših članova zanimalo je imaju li prava na oslobađanje plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje u toj dobi. Vjerujemo da isto pitanje zanima i druge pa smo odgovore potražili u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) i u Ministarstvu financija, odnosno u središnjem uredu Porezne uprave.

Iz HZMO odgovoreno je kako ne postoji mogućnost oslobađanja od plaćanja doprinosa sve dok je obrtnik kao osiguranik upisan u Obrtni registar. Svojstvo osiguranika obrtniku može prestati jedino brisanjem iz Obrtnog registra o čemu odlučuje nadležni Ured za gospodarstvo. Tek po donošenju rješenja o brisanju iz registra uspostavlja se prijava o prestanku osiguranja.

"Iz svega navedenoga proizlazi da obrtnicima ne prestaje obvezno mirovinsko osiguranje sve dok su upisani u Obrtni registar. Po osiguranju obrtnicima nastaje i obveza plaćanja doprinosa koju utvrđuje Porezna uprava - Ministarstva financija. Dakle Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nema u svojoj nadležnosti naplatu doprinosa, pa dakle niti otpis," pojasnio je glasnogovornik dr.sc. Filip Dujmović.

Što se Ministarstva financija tiče, Porezna uprava rješenjem utvrđuje obvezu doprinosa osobama osiguranim po osnovi obrta i to prema podacima o statusu u obveznim osiguranjima koje utvrđuju nositelji osiguranja (HZMO i HZZO), a koje su obvezni dostavljati Poreznoj upravi. Iz ove institucije također napominju da na sve obveze koje se ne uplate do dana dospijeća zaračunavaju zakonsku zateznu kamatu.
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX