Efzg

Okrugli stol „Potrošač na unutarnjem tržištu“

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s  Francuskim veleposlanstvom u Zagrebu i  Ministarstvom gospodarstva, organizira 24. listopada 2013. godine okrugli stol „Potrošač na unutarnjem tržištu“.


Okrugli stol „Potrošač na unutarnjem tržištu“ održat će se 24. listopada 2013. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Trg J.F. Kennedyja 6, s početkom u 9.30 sati.
 
Za okruglim stolom raspravljat će se o aktualnim pitanjima zaštite potrošača na unutarnjem tržištu Europske unije, s posebnim naglaskom na razmjenu iskustva zaštite potrošača u Hrvatskoj i u Francuskoj te na kolektivnu tužbu kao instrument zaštite kolektivnih prava potrošača. Rasprava će se održavati na engleskom jeziku, a u njoj će sudjelovati domaći i strani stručnjaci s područja zaštite potrošača.
 
Program okruglog stola:
 
9:00 – 9:30 Prijava
 
9:30- 10:00 Otvaranje
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prodekan, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vedran Kružić, pomoćnik ministra, Ministarstvo gospodarstva
Michèle Boccoz, Njezina Ekscelencija veleposlanica Republike Francuske u Republici Hrvatskoj
 
Moderators: Prof. dr. sc. Goroslav Keller, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Hana Horak, Katedra Jean Monnet, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
10:00-11:30 Iskustvo u području zaštite potrošača Hrvatska-Francuska
Stanislas Martin, Služba za zaštitu potrošača i reguliranja tržišta, Opća uprava za tržišno natjecanje, potrošačku politiku i kontrolu prijevara, Ministarstvo gospodarstva i financija, Republika Francuska
Vedrana Filipović Grčić, Državni inspektorat, Republika Hrvatska
Danijela Marković Krstić, Europski potrošački centar Hrvatska
Sanja Smoljak Katić, Hrvatska udruga poslodavaca
 
Rasprava
 
11:30-12:00 Pauza za ručak
 
12:00-13:30 Kolektivna tužba kao instrument zaštite potrošača
Joelle Simon PhD, Direktor za pravne poslove- Francuska poslovna konfederacija, MEDEF, Pariz, Francuska
Mirna Maržić, sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Nicole Kwiatkowski, odvjetnica, Udruga „Franak“
Josip Kos, Predsjednik Suda časti, Hrvatska gospodarska komora
 
Rasprava
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX