Nacionalni program pomoći sektoru vina

Otvoren natječaj za investicije u vinarije i marketing vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini“.


Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama, broj 29/14 od 28. veljače 2014. godine. Rok za podnošenje prijava za mjeru „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini“ jest 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predmet je javnog natječaja dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN, 146/2013). Javna je potpora u mjeri „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini“ potpora sredstvima proračuna Europske unije. Prihvatljivi su korisnici sredstava za ovu mjeru proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

Podnositelji prijave na natječaj moraju ispunjavati preduvjete propisane člankom 4. Pravilnika o provedbi mjere „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini“ iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN, 146/2013). Visina raspoloživih sredstava potpore u mjeri „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini“ može iznositi 4,9 milijuna EUR-a (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1913/2006). Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini“ su 3.000.000 EUR-a (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1913/2006).

Minimalni je iznos potpore po projektu 5.000 EUR-a (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1913/2006).

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi:

-   1.500.000 EUR-a za mikro, mala i srednja poduzeća (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1913/2006),
-   750.000 EUR-a za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR-a (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1913/2006).

Razina potpore:

-   za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova
-   za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR-a potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova.

Lista dozvoljenih troškova tiskana je u prilogu Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN, 146/2013) i njegov je sastavni dio.

Za prijavu mjere „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini“, uz prijavni obrazac (L6_PP_O3) i Skraćeni plan projekta (obrazac L6_PP_O4), koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstva poljoprivrede, potrebno je dostaviti i ostalu obaveznu dokumentaciju koja je navedena u poglavlju IV Javnog natječaja.

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu objavljenu u natječaju:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Ulica grada Vukovara 269d
10000 Zagreb
s naznakom: „Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Investicija“.

Detaljne upute za podnošenje prijava s popisom Obrazaca dostupne su u Uputama za korisnike na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr/‎ te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr.

Obrasci za podnošenje prijava (navedeni u točki IV. ovog javnog natječaja) nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstva poljoprivrede (obrasci moraju biti popunjeni u elektroničkom obliku i dostavljeni u papirnatom obliku i na CD-u u digitalnom obliku).

Vodič za korisnike za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. te obrasci za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina dostupni su internetskim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Dodatne informacije u vezi s mjerom Investicije u vinarije i marketing vina, mogu se dobiti u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na sljedeće brojeve telefona:

(01) 6002-700 (centrala)
(01) 6002-742 i (01) 6002-744 (Odjel za odnose s javnošću)
elektroničkom poštom na e-mail: info@apprrr.hr


Izvor: HOK

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX