Ministarstvo poljoprivrede

Otvoren natječaj za mjeru 103 IPARD programa

U okviru ove mjere dozvoljena su ulaganja u sektore mlijeka i mljekarstva, prerade mesa, ribarstva, prerade voća i povrća, sektor vinarstva i maslinovog ulja.

Foto: Ilustracija

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribarskih proizvoda“ iz IPARD programa, koji je otvoren od 24. ožujka do 7. travnja 2014. godine, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Svi projekti koji se ugovore po ovom natječaju financirat će se iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

Dozvoljena su ulaganja u okviru ove mjere u sektore mlijeka i mljekarstva, prerade mesa, ribarstva, prerade voća i povrća, sektor vinarstva i maslinovog ulja.


Potencijalni su korisnici
obrti, trgovačka društva i zadruge, registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti i obveznici PDV-a u rangu mikro, malih ili srednjih poduzeća, kao i oni u rangu poduzeća s manje od 750 zaposlenih (obveznici IPPC Direktive) ili godišnjim prometom koji ne prelazi 200 milijuna EUR-a, s manje od 25 posto državnog vlasništva, odnosno vlasništva jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

Sredinom prosinca 2013. godine na Vijeću ministara poljoprivrede i ribarstva EU potvrđen je reformski paket Zajedničke poljoprivredne politike kao i prijelazna Uredba za 2014. godinu jer cijeli reformski paket stupa na snagu u 2015. Dok će zemlje članice nastaviti s primjenom mjera ruralnog razvoja 2007.-2013., Republika Hrvatska dobila je pravo nastavka provedbe IPARD programa za mjeru 101 i mjeru 103.  

Sve važne informacije o natječaju za ovu mjeru možete pročitati u Vodiču za korisnike mjere 103, odnosno u Pravilniku o provedbi mjere 103 (NN 36 14). Oba dokumenta možete preuzeti u privitku.

Kriteriji provedbe, korisnici, prihvatljiva ulaganja ostaju isti kao i dosad, a izmjene koje su napravljene bile su s ciljem ubrzanja obrade prijava.

Izvor: HOK

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX