Otvoren natječaj za ulaganje u poduzetničkoj zoni Lekenik

Općina Lekenik raspisala je 06.09.2017. godine natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Marof u Lekeniku. Rok za dostavu ponuda je petnaest (15) dana od dana objave natječaja. Početna cijena zemljišta iznosi 41,00 kn/m2.

Više informacija može se naći na službenoj web stranici Općine Lekenik www.lekenik.hr ,  na linku: http://lekenik.hr/poduzetnicka-zona/hr/javni-natjecaj/.

Ovim putem pozivaju se zainteresirani na ulaganje u Poduzetničku zonu u Lekeniku.

Prednosti koje nudi Poduzetnička zona uz dobru prometnu povezanost autocestom, državnom cestom, željeznicom i blizinom zračne luke i Zagreba, svakako su i komunalni doprinos koji je jedan od najnižih i iznosi do 9,00 kn/m3. Općina Lekenik je predvidjela i oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u iznosu od 100% u prvoj godini djelovanja, 50% u drugoj i 25% u trećoj godini djelovanja pod uvjetom da poduzetnik zaposli najmanje pet djelatnika sa područja općine Lekenik.

Općina Lekenik, s ciljem poticanja gospodarskog razvoja, osnovala je poduzetničku zonu u kojoj je u sklopu projekta "Poduzetnička zona Marof Lekenik - pokretač lokalnog razvoja", sufinanciranog iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj, izgrađena infrastruktura potrebna za početak poduzetničke aktivnosti. Zemljište koje se sastoji od 43 parcele proizvodne i poslovne gospodarske namjene s izgrađenom kolnom i pješačkom površinom, vodovodnom mrežom, sanitarnom i oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom te telekomunikacijskom i elektroenergetskom mrežom, spremno je za prihvat investitora i realizaciju njihovih poduzetničkih projekata.  

Projekt izgradnje infrastrukture završio je u  rujnu 2016. godine, kada je pokrenut postupak prodaje parcela namijenjenih gospodarskim djelatnostima. Zemljište se prodaje putem javnog natječaja po iskazanom interesu. Zainteresirani se mogu javiti u Općinu Lekenik ili pismenim putem iskazati interes za ulaganje u Poduzetničku zonu u Lekeniku.  Do rujna 2017. su sklopljeni kupoprodajni ugovori s četvoricom poduzetnika koji pripremaju svoje projekte za ishođenje dozvola za gradnju objekata potrebnih za njihovu poduzetničku djelatnost.

Općina Lekenik rado će pružiti pomoć i podršku u realizaciji poduzetničkih projekata, te  poziva zainteresirane investitore da se obrate u Općinu Lekenik s povjerenjem.

Kontakt telefon 044/527 811, e-mail: opcina-lekenik@sk.t-com.hr .

Izvor: www.hok.hr

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX