Izvoz iz Hrvatske

Podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova obavještava sve zainteresirane da do 3. ožujka  2014. godine mogu podnijeti zahtjev za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota, koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Foto: Ilustracija
Tarifnim suspenzijama omogućuje se potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja carine za sirovine, polugotove proizvode ili komponente koje se ugrađuju u gotov proizvod.
Tarifne suspenzije/kvote ne odobravaju se za gotove proizvode. Također, ne odobravaju se  trgovcima.

Postupak za sniženje ili ukidanje stope carine za uvoz određene sirovine može na razini EU-a pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač pod uvjetom:
• da se sirovina ne proizvodi niti ju je moguće nabaviti na teritoriju EU-a i zemalja s kojima EU ima zaključene ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu (odobrava se suspenzija) ili nije dostupna u dovoljnoj količini (otvara se kvota);
• da su procijenjene godišnje uštede za proizvođača na ime oslobođenja od carine (ili smanjenja carine) u iznosu od najmanje 15 000 €.
 
Zahtjev se podnosi Europskoj komisiji (EK) putem Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja. Krajnji je rok za dostavu zahtjeva EK 15. ožujka 2014. Nepotpune zahtjeve EK ne razmatra.
 
Ministarstvu vanjskih i europskih poslova zahtjev je potrebno dostaviti u elektroničkom obliku (na hrvatskom i na engleskom jeziku) najkasnije do 3. ožujka 2014. kako bi se zahtjevi pregledali, provjerili, po potrebi nadopunili dodatnim informacijama te proslijedili EK.

Obrasci zahtjeva (na hrvatskom i na engleskom jeziku) te ostale relevantne informacije u vezi sa suspenzijama i kvotama nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a obrasci su dostupni i ovdje u prilogu.

Zahtjeve za sniženje carina /kvote potrebno je dostaviti na sljedeću adresu:

e-mail: tatjana.vinkovic@dutp.hr; tel. 6444 623, fax: 6444 601 ili
e-mail: nada.mincic@dutp.hr; tel. 6444 624, fax. 6444 601.

Uz zahtjev je potrebno priložiti i Izjavu na hrvatskom i na engleskom jeziku (nalazi se u obrascima)  da proizvodi  nisu predmet ekskluzivnog trgovinskog ugovora.

Izvor: HGK, MVEP

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX