Poduzetnici u 21 županijskom središtu ostvarili udio od 74% u neto dobiti i 71% u ukupnim prihodima poduzetnika RH u 2016. godini

Udio poduzetnika koji su registrirani u gradovima, sjedištima županija, u broju poduzetnika na razini RH je 59,4 %, u broju zaposlenih 64 %, u ukupnim prihodima 71 %, a najveći je u neto dobiti, 74 %.

Broj poduzetnika, broj zaposlenih, ukupan prihod te neto dobit, promatrano po gradovima - sjedištima županija, očekivano je najveći u Zagrebu koji je ujedno i županija. Iza poduzetnika Zagreba po brojnosti poduzetnika, zaposlenih i ukupnom prihodu na drugom je mjestu Split, dok je po neto dobiti na petnaestom mjestu, u odnosu na 2015. godinu, kada je po neto dobiti bio rangiran na dvanaestom mjestu. Poduzetnici Rijeke rangirani su na trećem mjestu po broju poduzetnika i broju zaposlenih te po ukupnom prihodu, a po neto dobiti su na drugom mjestu u odnosu na treće, na kojem su bili u 2015. godini.

Od 21 grada - sjedišta županija, poduzetnici u njih 19 ostvarili su neto dobit dok su u preostala dva, Šibeniku i Gospiću, ostvarila negativan rezultat – gubitak, i to u ukupnome iznosu od 179,6 milijuna kuna. Od toga iznosa veći se dio odnosi na gubitak poduzetnika sa sjedištem u Šibeniku, koji je iznosio 158 milijuna kuna. Na negativan rezultat poduzetnika na razini Šibenika najviše se odrazio gubitak društva TLM Aluminium d.d. u stečaju, u iznosu od 68,7 milijuna kuna gubitka (u 2015. godini je gubitak bio veći i iznosio je 124,6 milijuna kuna).

Prema kriteriju neto dobiti u 2016. godini, najuspješniji su poduzetnici Grada Zagreba u odnosu na poduzetnike drugih gradova - sjedišta županija, a također su prvorangirani i na razini RH. Iza njih slijede poduzetnici Rijeke (sjedišta Primorsko-goranske županije) i Velike Gorice (sjedište Zagrebačke županije). Najveći dobitaši u spomenutim županijskim središtima su HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., s 1,3 milijarde kuna dobiti razdoblja (u 2015. godini je iznosila 1,6 milijardi kuna), HRVATSKI TELEKOM d.d., s 908,8 milijuna kuna dobiti razdoblja (u 2015. godini je iznosila 893,5 milijuna kuna), HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., sa 667,1 milijun kuna (u 2015. godini je iznosila 725,2 milijuna kuna), AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d., s 589,7 milijuna kuna (u 2015. godini je iznosila 135,6 milijuna kuna) te PLIVA HRVATSKA d.o.o.HEP-Proizvodnja d.o.o.JADRANSKI NAFTOVOD d.d.Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o. i H-ABDUCO d.o.o., koji su ostvarili dobit razdoblja u iznosu većem od 200 milijuna kuna, a manjem od 430 milijuna kuna. Od poduzetnika sa sjedištem u Rijeci po ostvarenoj dobiti razdoblja izdvajaju se VOLOSKO PROJEKT d.o.o.JGL d.d. i PLODINE d.d., a u Velikoj Gorici, LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.
Izvor: www.fina.hr ; Foto: https://hrvatska-danas.com/

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX