Ceh za ribarstvo i akvakulturu Hrvatske obrtničke komore

Postepeno raste EU kontrola u ribarstvu

Ceh za ribarstvo i akvakulturu održao je sjednicu na kojoj je istaknuto kako će se Zakon o morskom ribarstvu uskoro mijenjati radi prilagodbe EU propisima, a ribare će se uključiti u raspravu o zonama za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Jadranu.


Ceh za ribarstvo i akvakulturu Hrvatske obrtničke komore održao je 24. travnja 19. sjednicu na kojoj su bili član Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Petar Baranović i predstavnici Ministarstva poljoprivrede - Uprave za ribarstvo (mr.sc. Ante Mišura, mr.sc. Irena Jahutka i mr.sc. Mario Rogošić) te načelnik Odjela za ribarstvo Poljoprivredne savjetodavne službe dr. Lav Bavčević.
Zakon o morskom ribarstvu uskoro će se mijenjati radi prilagodbe EU propisima, rečeno je na sjednici te je istaknuto da postepeno raste kontrola iz EU u ovom sektoru.

Također postepeno, uz mnogo pregovaranja i stručnih ocjena, preispituju se mogućnosti derogacije pojedinih ribarskih alata, planovi upravljanja u ribarstvu, modeli plaćanja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za ribare, obeštećenja za povlačenje iz ribolova (tzv. scrapping) i druga pitanja za koja rješenja mogu biti jedino u okviru EU regulativa.

Ribare će se uključiti u raspravu o zonama za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Jadranu, koje je predviđeno nakon što do sada izrađene planove, karte i rezultate istraživanja prouče potencijalni domaći i strani investitori.

Sve dosad usvojene planove upravljanja, nove uredbe (uključujući Mediteransku uredbu) i sl. Ministarstvo poljoprivrede objavit će na svojoj web-stranici, što će olakšati svakom zainteresiranom da pronađe odgovore na pitanja koja najviše muče hrvatske morske ribare.

Na kraju sjednice podnesena je informacija s 1. sjednice Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa za ribarstvo za programsko razdoblje 2007.-2020. i 1. sjednice Savjetodavnog vijeća za ribarstvo te su izvršena imenovanja za Povjerenstvo za izradu Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenim mrežama kočama, Povjerenstva za izradu prijedloga Pravilnika za obavljanje ribolova mrežom srdelarom, Radnu grupu za GFCM (Opća komisija za ribarstvo za Mediteran) i Radnu grupu za ICCAT (Međunarodna komisija za zaštitu atlantske tune).

Izvor: HOK

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX