HOK

Predstavnici HOK-a s upravom Jadranskog sajma Budva

Predstavnici uprave Jadranskog sajma Budva Rajko Bujković i Siniša Zarić posjetili su Hrvatsku obrtničku komoru radi moguće poslovne suradnje u poticanju nastupa i posjete članova HOK-a sajamskim manifestacijama u organizaciji Jadranskog sajma u 2014. godini.

Predstavnici uprave Jadranskog sajma Budva Rajko Bujković i Siniša Zarić posjetili su Hrvatsku obrtničku komoru radi moguće poslovne suradnje u poticanju nastupa i posjete članova HOK-a sajamskim manifestacijama u organizaciji Jadranskog sajma u 2014. godini.

Na radnom sastanku bili su u ime HOK-a glavna tajnica HOK-a Violeta Jelić i šef Savjetodavne službe HOK-a Anđelko Vojvoda.

Hrvatska obrtnička komora kontinuirano prati ponudu sajamskih priredbi Jadranskog sajma koja je raznolika i kvalitetna, a članovima HOK-a bi u prvom planu mogli biti sajmovi prehrane, opreme za prehrambenu industriju te turizma, posebice sajmovi na kojima bi članovi HOK-a mogli ponuditi ručno rađene proizvode i suvenire.

Takvi proizvodi našli bi kupce među probranom klijentelom ne samo iz Crne Gore, već i među mnogim inozemnim posjetiteljima Budve, posebice ruskim investitorima i poslovnim ljudima koji dobar dio turističke sezone provode na crnogorskoj rivijeri.

Glavna tajnica HOK-a Violeta Jelić povukla je paralelu između Budve iz 2002. godine i Budve danas, pohvalivši gospodarski napredak, poduzetnički duh i brojne turističke sadržaje koje Budva nudi.

Rajko Bujković i Siniša Zarić iz uprave Jadranskog sajma Budva domaćine su informirali o planu sajamskih aktivnosti za 2014. godinu i ponudili logističku i medijsku podršku sajma svim zainteresiranim obrtnicima i poduzetnicima Hrvatske te Hrvatskoj obrtničkoj komori ukoliko se odluči za sajamski nastup na nekoj od ponuđenih sajamskih priredbi.

Glavna tajnica HOK-a Violeta Jelić istaknula je da je ponuda sajmova izuzetno kvalitetna te predložila da Hrvatska obrtnička komora putem svojih medijskih kanala (Obrtnik i Partner, Internet HOK-a, elektronska komunikacija i informiranje članova putem Komorskog sustava) kontinuirano informira svoje članove o ponudama sajmova Jadranskog sajma Budva.

Dogovoreno je da će predstavnici Jadranskog sajma Budva redovito informirati stručnu službu HOK-a o aktualnoj sajamskoj ponudi, a predstavnici stručne službe HOK-a bit će na raspolaganju članovima Komore vezano uz davanje informacija zainteresiranim obrtnicima o uvjetima nastupa na crnogorskim sajmovima.
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX