Kako koristiti sredstva europskih fondova

Prijavite se na besplatne radionice za pripremu EU projekata

Hrvatska obrtnička komora i područne obrtničke komore organiziraju za svoje članove besplatne jednodnevne radionice o pripremi projekata za korištenje sredstava europskih fondova.

Cilj informativnih radionica je, obrtnike – potencijalne podnositelje projektnih prijedloga, upoznati sa shemom dodjele bespovratnih sredstava za male i srednje poduzetnike, kako bi se što bolje pripremili za razumijevanje natječaja, projektne logike i projektnog planiranja. Osim teoretskih znanja, na radionicama će biti predstavljeni i primjeri uspješnih projekata, uz mogućnost postavljanja pitanja i rasprave.

Radionice će se održati:

u Osijeku, 18. rujna 2013. godine
Obrtnička komora Osječko-baranjske županije, Osijek, Svilajska 35

u Zagrebu, 19. rujna 2013. godine
Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49

u Rijeci, 2. listopada 2013. godine

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Rijeka, Vukovarska 21)

u Zadru, 3. listopada 2013. godine

Zadarska županija – Velika vijećnica, Zadar, Božidara Petranovića 8

Program radionica obuhvaća predavanja:
- Pretpristupni fond IPA i najava korištenja strukturnih fondova
- Najava natječaja, praćenje natječaja i natječajna procedura
- Priprema projekata: programski/projektni ciklus
- Priprema projekta: oblikovanje projektne ideje
- Priprema projekta: logička matrica, obrazac za prijavu projekta i proračun
- Primjeri uspješnih projekata.

Predavanja će održati predavači i stručnjaci trgovačkog društva Razbor d.o.o., a predviđeno trajanje je od 10,00 do 17,00 sati.
Sve zainteresirane pozivamo da se prijave na radionicu.Prijavni obrazac priložen je uz poziv, te molimo da ga dostavite na adresu obrtničke komore – organizatora pojedine radionice, najkasnije dan prije održavanja radionice.
U prilozima možete preuzeti program radionica, prijavni obrazac za radionice u Osijeku, Rijeci, Zagrebu i Zadru, kao i popis mjesta održavanja radionica.
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX