Kreće Poslovanje na kvadrat

Pročitajte pravilnik i prijavite se!

Imate li dobar proizvod ili uslugu, ali osjećate da imate prostora za napredak? Želite uvesti novi proizvod u ponudu, cjenovno se pozicionirati na tržištu? Optimizirati troškove poslovanja, brendirati se? Poslovanje na kvadrat vam može pomoći! Budite hrabri, iskoristite priliku i prijavite se na natječaj!

1. Ovim pravilima se propisuju uvjeti i način sudjelovanja u natječaju pod nazivom “Poslovanje na kvadrat“ (u daljnjem tekstu, za potrebe ovih pravila će se koristiti termin „natječaj“), natječaj priređuje tvrtka 24sata d.o.o. , Ova pravila će biti objavljena 16.09.2013. na stranicama internet portala www.poslovni.hr/poslovanje i danom objave postaju važeća.

2. Natječaj se organizira u svrhu poticanja poduzetničke atmosfere u društvu te informiranja zainteresiranih posjetitelja o načinima uspješnog vođenja vlastitog posla.

3. Natječaj će se sastojati od šest faza:
  • Prikupljanje prijava
  • Pregled prijava
  • Odabir i prezentacija 10 potencijalnih sudionika (tvrtki / obrta)
  • Odabir 4 sudionika s kojima će se raditi coaching, edukacija i poslovno savjetovanje u svrhu unapređenja njihovog poslovanja i rješavanja konkretnih poslovnih problema
  • 5-mjesečni rad sudionika sa business coachem i financijskim savjetnikom
  • Evaluacija postignutih rezultata 30 dana nakon završetka coaching procesa

Tijekom prve faze, koja će trajati od 16.09.2013. do 06.10.2013. sudionici trebaju prijaviti svoju tvrtku ili obrt putem obrasca, a nakon isteka prve faze natječaja, stručni žiri sastavljen od predstavnika: Goran Blagus (business coach), Filip Jelić (financijski savjetnik) i predstavnika redakcije Poslovnog dnevnika, od pristiglih prijava će odabrati najviše 100, a najmanje 10 onih koje će imati mogućnost ulaska u II. krug natječaja. Žiri će sudionike, čije tvrtke ili obrti budu među odabranima u ovoj fazi, dodatno kontaktirati putem kontakt podataka iz obrasca za prijavu, dati dodatne zadatke ili pitanja (u skladu s prirodom posla koji obavljaju) te izraditi rang listu deset do petnaest sudionika natječaja. Odabrani sudionici se obvezuju da će prezentirati sebe, osnovu svog poslovnog modela (što rade) i jedan do tri trenutno najaktualnija izazova / problema koji imaju u poslovanju javnosti. Prvoj četvorici sudionika na rang listi bit će ponuđen ulazak u finalnu fazu, u kojoj će unutar 5 mjeseci raditi s business coachem i financijskim savjetnikom na rješavanju konkrentih poslovnih problema te implementaciji novih poslovnih modela iz područja prodaje, managementa, marketinga i upravljanja financijama, sve u skladu s njihovim poslovnim planovima i ciljevima.

Odabrana četiri sudionika se obvezuje na sudjelovanje u televizijskoj emisiji i prezentaciji svojih rješenja i ideja u obimu u kojem one ne otkrivaju poslovnu tajnu ili mogu umanjiti njihov tržišni utjecaj ili poslovne rezultate. U takvom slučaju prezentirati će se okvirni koraci kako se došlo do željenog rezultata.

U slučaju da odabrani sudionici nisu u mogućnosti sudjelovati u završnoj fazi natječaja zbog neispunjavanja uvjeta iz ovih pravila ili bilo kojeg drugog razloga, ulazak u finalnu fazu bit će ponuđen prvom idućem sudioniku s rang liste.

4. U natječaju mogu sudjelovati svi punoljetni, poslovno sposobni, građani Republike Hrvatske protiv kojih se ne vodi kazneni postupak i nisu osuđivani radi kaznenih djela iz glave 17. i glave 21. Kaznenog zakona, a vlasnici su tvrtke ili obrta i imaju upravljačka prava u tvrtki koju prijavljuju na natječaj. Iznimno se mogu prijaviti i građani koji imaju upravljačka prava u tvrtki koju prijavljuju na natječaj, a nisu večinski vlasnik tvrtke.

5. Sudjelovanjem u natječaju svi sudionici potvrđuju da njihove tvrtke ili obrti posluju više od jedne (1) godine i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

6.
Sa sudionicima odabranim u finalni krug potpisati će se ugovor koji će definirati međusobna prava, odgovornosti i odnose te će se u njemu poseban naglasak staviti etičke norme coacha i postupanje Poslovnom tajnom i Povjerljivim informacijama sudionika. Prvi susret s coachem biti će usmjeren na definiranju jasnih i mjerljiv ciljeva te će svi naredni coaching susreti i međusoban rad biti usmjereni prema postizanju zacrtanih ciljeva. U slučaju izvanrednih i nepredviđenih situacija, ciljevi se iznimno mogu promijeniti.

7. Kao uvjet sudjelovanja u natječaju, sudionici moraju popuniti obrazac na ovoj stranici . Sudionici moraju ispuniti sva polja u obrascu kako bi mogli sudjelovati u natječaju. U obrascu sudionici moraju navesti i kontakt podatke: ime i prezime, kontakt telefon, adresu tvrtke ili obrta te adresu elektroničke pošte, a svi navedeni podaci moraju biti točni i sva polja ispunjena. Sudionici prihvaćaju da se njihovi podaci koriste od strane sponzora i partnera projekta.

8. Sudionici koji budu među četiri odabrana za finalnu fazu su suglasni da se njihova osobna imena i prezimena, fotografski i video zapisi, izjave i mišljenja koji budu zabilježeni prije, tijekom i nakon realizacije natječaja mogu koristiti od strane 24sata d.o.o. prostorno i vremenski neograničeno te u bilo kojem sada tehnički dostupnom načinu. Priređivač i sudionici iz ove točke pravila će potpisati ugovor u kojemu će detaljno regulirati sva međusobna prava i obveze.

9. Sve odluke koje 24sata d.o.o. i/ili stručni žiri donesu po pitanju izbora u fazama natječaja su konačne. Stručni žiri ima diskreciono pravo određene prijave isključiti iz natječaja, a koje prijave se odnose, a nisu ograničene, na političke djelatnosti, djelatnosti vezane uz trgovinu ili proizvodnju oružja, ekološki neprihvatljivih supstanci, djelatnosti vezane uz igre na sreću i svaku drugu, moralno neprihvatljivu djelatnost.

10. Priređivač 24sata d.o.o., zadržava pravo bez ikakvog obrazloženja privremeno ili trajno prekinuti natječaj u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Posebno se to odnosi na situacije u kojima 24sata d.o.o. ne može jamčiti ispravno odvijanje natječaja zbog tehničkih ili nekih drugih razloga.

11. Sudionicima koji budu sudjelovali u finalnoj fazi natječaja omogućit će se ostvarivanje pogodnosti prema uvjetima objavljenima na stranici www.poslovni.hr/poslovanje. Pogodnosti su neprenosive.

12. Organizator će obavijestiti sudionike natječaja koji su prošli u drugi krug telefonski, putem elektroničke pošte ili poštom najkasnije 5 radnih dana od završetka prve faze natječaja. Odabrani sudionici potvrđuju sudjelovanje u drugoj fazi odgovaranjem na dodatna pitanja stručnog žirija te ispunjavanjem zadataka koje im stručni žiri uputi, a u vremenu koje stručni žiri za isto predvidi.

13.
Sudionici natječaja se u cijelosti i neopozivo odriču potraživanja od priređivača 24sata d.o.o., i to potraživanja za eventualnu štetu, koja bi im mogla nastati za vrijeme trajanja natječaja, nakon njega ili nakon prezentacije javnosti. Također sudionici se neopozivo odriču potraživanja u slučaju bilo kakvih planiranih ili neplaniranih troškova koji bi istima mogli nastati tijekom ili u vezi sa sudjelovanjem u natječaju.


Gdje se prijavljujem?

Prijave na natječaj traju 20 dana -> od ponedjeljka 16. rujna, završno s nedjeljom 6. listopada do ponoći.

Na natječaj „Poslovanje na kvadrat“ prijavite se na linku niže:

Link za prijavu

Tematski povezani članci

Poslovanje na kvadrat

Kreće nova sezona

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX