Poziv Udruženja vinarstva HGK

Projekt promidžbe hrvatskih vina na tržištu SAD-a

Udruženje vinarstva HGK poziva vinare na iskaz interesa za sudjelovanje u projektu promidžbe hrvatskih vina na tržištu Sjedinjenih Američkih Država koji bi se sufinancirao sredstvima Europskog poljoprivrednog garancijskog fonda i Državnog proračuna RH, u skladu s pravilima iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. i Pravilnika o provedbi mjere promidžba na tržištima trećih zemalja (NN 146/13).


Projektom čiji će nositelj biti HGK u ime Udruženja vinarstva HGK bit će obuhvaćena realizacija nekolicine promidžbenih aktivnosti kojima se nastavlja osvajanje tržišta SAD-a, od kojih su najznačajnije:

- organiziranje kušanja vina
- reklamiranje u medijima u SAD
- izrada promidžbenih materijala i angažiranje vinskog ambasadora.

Radi pripreme projektne dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj koji je raspisala Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN 20/14), potrebno je utvrditi broj vinara koji bi sudjelovali u projektu.

Nakon okončanja promidžbenih aktivnosti koje predfinancira, HGK će kao nositelj projekta:
•    tražiti refundaciju 80% prihvatljivih troškova projekta (maks. 200.000 €) od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (što financira Europski poljoprivredni garancijski fond i Državni proračun RH, u omjerima 50:30)
•    tražiti refundaciju 10% prihvatljivih troškova projekta od vinara – sudionika na projektu
•    u konačnici sama snositi 10% prihvatljivih troškova projekta.

Nakon razrade projektne dokumentacije, a prije konačnog slanja prijave na natječaj, na temelju iskazanog interesa HGK će s vinarima – sudionicima na projektu sklopiti ugovor kojim će se utvrditi prava i obveze ugovornih strana na projektu.

Iskaz Vašeg interesa potvrdite slanjem popunjenog obrasca "Obrazac za iskaz interesa" na e-mail adresu Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK poljoprivreda@hgk.hr do 17. ožujka 2014. godine. Obrazac možete preuzeti u privitku.

Izvršni odbor Udruženja vinarstva HGK zadržava pravo odabira vinara za sudjelovanje u projektu.


Izvor: HGK

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX