Poduzetnički impuls

Radionica - napišite kvalitetan projekt za Poduzetnički impuls!

Obrt EU projekti, partner Hrvatske obrtničke komore u programu Obrtnik&partner organizira jednodnevni praktični trening pod nazivom Napišite kvalitetan projekt za Poduzetnički impuls!


Trening će se održati 26. veljače u prostorijama Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10 u Zagrebu, s početkom u 9:30 sati (2. kat Importanne Galerije).

Cilj je treninga pomoći svima koji će se prijaviti na natječaj u svim ciklusima Poduzetničkog impulsa da pravilno ispune projektne obrasce i povećaju svoje šanse na natječajima, kako bi ostvarili najveći mogući broj bodova, a sve praktičnim radom, korištenjem prijavnih obrazaca i davanjem preciznih uputa što treba naglasiti prilikom pripreme.

Trening je namijenjen poduzetnicima početnicima, mladima i ženama poduzetnicama, obrtima, trgovačkim društvima, zadrugama, klasterima, potpornim poduzetničkim institucijama (komorama, razvojnim agencijama, savezima, poduzetničkim centrima i inkubatorima), jedinicama lokalne i područne samouprave, fizičkim osobama, obrazovnim institucijama i drugim zainteresiranim organizacijama.

Trening će biti podijeljen u dvije faze. U prvoj fazi, polaznici će dostaviti svoje projektne ideje i dobiti osnovne upute kako se dalje pripremati, a u drugoj fazi, koja će se implementirati, putem treninga radit će se na njihovoj pripremi za natječaj uz stručno vodstvo.

Nakon završetka treninga polaznici će imati završen nacrt projekta i moći će samostalno nastaviti s prijavom.

Ako se želite prijaviti, ispunjenu prijavnicu pošaljite na email edukacija@eu-projekti.com.

Detaljne informacije o edukaciji možete pronaći u privitku.

Izvor: hok.hr

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX