e-Trošarina

Registracija obrtnika za korištenje usluge e-Trošarine

Radi registracije obrta u G2B servis Carinske uprave za korištenje usluge e-Trošarine potrebno je prethodno upisati obrt u Registar carinskih obveznika.

Foto: Ilustracija

  Za upis obrta u Registar carinskih obveznika potrebno je dostaviti:
 
-        presliku zadnjeg rješenja o obrtu
-        presliku ugovora s bankom o platnom prometu u zemlji
-        presliku kartona deponiranih potpisa
-        presliku obrtnice
-        zahtjev kojim se traži upis u registar u kojem je potrebno navesti:
 
                     •    ime i prezime poreznog obveznika
                     •    JMBG poreznog obveznika
                     •    OIB
                     •    šifru djelatnosti
                     •    datum izdavanja rješenja o obrtu
                     •    žiro-račun
                     •    matični broj obrta
                     •    potpis i pečat podnositelja zahtjeva
 
Navedene dokumente dostaviti faxom (01 / 6211 004), osobno ili poštom na adresu:
 
Carinska uprava
Sektor za informacijski sustav
Alexandera von Humboldta 4a
10 000 Zagreb


Izvor: obrtnik-partner.hr
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX