MINPO

Središnji informacijski sustav malog gospodarstva

Na temelju Zakona o poticanju malog gospodarstva (NN 56/13) Ministarstvo poduzetništva i obrta uspostavlja Središnji informacijski sustav malog gospodarstva (SISMG).

Foto: Ilustracija

Riječ je o cjelovitom i obuhvatnom sustavu za provedbu i praćenje mjera i instrumenta poticanja razvoja malog gospodarstva i ocjenu gospodarskih učinaka na nacionalnoj i regionalnoj razini. Cilj je uspostavljanje sustava koji bi objedinjavao podatke i informacije o svim potporama dodijeljenima jednom subjektu malog gospodarstva, a pristup sustavu imali bi svi davatelji potpora u svom dijelu prava i ovlaštenja.

Kako bi ovaj projekt bio realiziran te kako bi se SISMG uspostavio, potrebno je uključiti sva nadležna tijela državne uprave te institucije na razini države i lokalne samouprave koja su davatelji državnih potpora sukladno zakonu. S obzirom na to da određeni dio davatelja potpora ne raspolaže vlastitim sustavom, za njih će se izgraditi web aplikacija u koju će unositi svoje potpore, a koje će se objedinjavati s podacima u SISMG-u.

Predviđeno je da se informacije unose izravno u sustav u poseban modul i prenose u modul koji objedinjava sve ostale potpore.

SISMG će objedinjavati sve informacije kao središnji sustav vidljiv svim sudionicima i korisnicima, a bit će povezan s postojećim sustavom potpora MINPO, OIB sustavom, obrtnim registrom, sudskim registrom, registrom zadruga te registrom OPG-a.

Sustav će se sastojati od 5 modula:

•    modul administracije korisnika – modul u kojem se definiraju ovlaštenja korisnika
•    modul administracije potpora – ovlaštenja imaju Administrator na razini sustava i Administrator na razini institucije/davatelja potpore
•    modul izvještavanja – izgrađuje se izvještajni sustav prema različitim pokazateljima i strukturi izvještavanja (po OIB-u, po gradu, po projektu…) te specifična izvješća (Izvješće o dodijeljenim potporama)
•    modul registracije vanjskih korisnika – služi za unošenje svih podataka prijave putem web sučelja i preko njega svoje prijave podnose prijavitelji
•    modul središnjeg sustava informiranja – funkcija prikupljanja svih informacija o potporama poslovnih subjekata malog i srednjeg poduzetništva.


Izvor: HOK

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX