6. Ožujka u Zagrebu seminar o transvernim cijenama i izradi elaborata

Sve tajne transfernih cijena

Seminar pod nazivom „Sve tajne transfernih cijena: naučite izraditi elaborat“ održat će se 6. ožujka 2015. s početkom u 9:00 sati u Zagrebu u Poslovnom centru znanja. Cilj seminara je kroz praktične primjere prikazati postupak izrade elaborata o transfernim cijenama.

Transferne cijene dogovaraju se unutar grupe društava, a često služe za neopravdano premještaje dobiti u zemlje gdje je stopa poreza na dobit niža, pa su radi toga i učestalo predmet nadzora od poreznih uprava. Sama studija o transfernim cijenama je formalni dokument propisan Zakonom o porezu na dobit RH, OECD Smjernicama o transfernim cijenama, te internim Priručnikom o nadzoru transfernih cijena. U zadnjih godinu dana su izrazito atraktivne u međunarodnom okružju jer su predmet značajnih razgovora međunarodnih organizacija oko strukture same dokumentacije koja ih potkrepljuje, a i kontinuiranih nadzora od strane porezne uprave. S obzirom na ogroman opseg dokumentacije, često je teško razumjeti praktične aspekte transfernih cijena, od fakturiranja unutar grupe do izrade elaborata o transfernim cijenama. Upravo praktični primjeri iz prakse i primjer dokumenata o transfernim cijenama činit će jezgru seminara. Seminar je namijenjen voditeljima računovodstva, direktorima financija, voditeljima kontrolinga i svim ostalim osobama koje dolaze u doticaj sa transfernim cijenama.
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX