JOPPD obrazac

Testiranje JOPPD obrasca

Porezna uprava objavila je na svojim stranicama kako je u tijeku testna faza obrasca JOPPD kojim će se od 1. siječnja 2014. godine izvješćivati o primicima, te uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak. Taj će obrazac zamijeniti čak 6 koji su sada u uporabi: Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm. Obveznici će ga dostavljati elektroničkim putem, preko ePorezne pa se zbog toga sada i testira.

Porezna uprava objavila je na svojim stranicama kako je u tijeku testna faza obrasca JOPPD kojim će se od 1. siječnja 2014. godine izvješćivati o primicima, te uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak. Taj će obrazac zamijeniti čak 6 koji su sada u uporabi: Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm. Obveznici će ga dostavljati elektroničkim putem, preko ePorezne pa se zbog toga sada i testira.

Obrazac će se podnositi za primitke od:
  • Nesamostalnog rada
  • Imovinskih prava
  • Kapitala
  • Osiguranja
  • Drugog dohotka
  • Primitke koji se ne smatraju dohotkom
  • Primitke na koje se ne plaća porez
  • Primitke koji bi bili oporezivi da ugovorima nije uređeno drukčije
  • Primitke na koje se ne plaća predujam poreza – inozemni dohodak
  • Primitke po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi prema posebnim propisima po čijoj se osnovi ne utvrđuje dohodak

Obrazac podnose:

- isplatitelji primitaka i/ili sami porezni obveznici;

- obveznici obračunavanja doprinosa koji prema Zakonu o doprinosima imaju obvezu PU dostavljati izvješća o vrsti, iznosu obveze doprinosa, osnovici, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima;

- tuzemni isplatitelji navedenih primitaka koje isplaćuju nerezidentima i/ili izaslanim radnicima, bez obzira na to tko prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (ugovor) ima pravo oporezivanja tog primitka

U pravilu  JOPPD obrazac će se podnositi putem ePorezne, a samo u izuzetnim situacijama moći će se poreznicima predati na papiru (za 3 i manje zaposlena i ako ne postoji obveza korištenja sustava ePorezna prema nekom drugom propisu). Obrazac je propisan Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ 79/13).

Rokovi za podnošenje JOPPD obrasca

Već o plaći za prosinac 2013. koja se isplaćuje nakon 1. siječnja 2014. godine izvješće će se morati dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave na JOPPD obrascu. Evo rokova:

1. Na dan isplate primitka/nastanka obveze doprinosa ako nema isplate ili sljedeći radni dan, i za neoporezive isplate dividendi

2. Zadnji dan u mjesecu ili sljedeći dan, primici u naravi po osnovi nesamostalnog rada i drugog dohotka, mirovine od HZMO, drugi dohodak sezoncima u poljoprivredi

3. Do 15. za protekli mjesec – zbirno po osiguraniku i istoj osnovi – bilo koji dan od dana isplate a najkasnije do 15. za protekli mjesec, za neoporezive primitke, za radnike koji koriste prava iz osiguranja

4. U roku 8 dana, izravno iz inozemstva, zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, ili predstavništvu ili organizaciji koja u RH ima diplomatski imunitet

5. Zbirno godišnje izvješće za sve isplate tijekom godine – na zahtjev PU, kamate od banaka i sl. i po vrijed. papirima, od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine.

Obrazac je dostupan u prilogu, a više informacija o njegovom uvođenju potražite na stranicama Porezne uprave.
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX