Trećina prihoda vinara u 2016. odnosi se na Agrolagunu i Dalmacijavino

Promatramo li rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje vina kroz razdoblje od pet godina, od 2012. do 2016. godine, zaključak je da broj vinara raste, i u 2016. godini je veći za 1/3 u odnosu na 2012. godinu, dok se broj zaposlenih smanjio za 225, sa 1509 na 1284. Piše fina.hr.

Osnovni razlog jest smanjenje broja zaposlenih u društvu DALMACIJAVINO d.d., nad kojim je 2012. godine otvoren stečaj, što je rezultiralo smanjenjem broja zaposlenih sa 231, na 31.

Suprotno od toga, ukupan prihod veći je 2016. u odnosu na 2012. godinu i to za 26,5 %. U 2013. i 2014. godini prihod je rastao, a 2015. godine ostvaren je manji prihod u odnosu na 2014. godinu i to za blizu 110,0 milijuna kuna (15 %), a onda je 2016. godine porastao za više od 111,6 milijuna kuna (18 %). Osim 2014. godine, kada su vinari ostvarili dobit (42,6 milijuna kuna), u preostale četiri godine, poslovali su s neto gubitkom. Najveći konsolidirani gubitak ostvaren je 2012. godine, u iznosu od 77,6 milijuna kuna, a najmanji u 2016. godini, u iznosu od 3,6 milijuna kuna, što je smanjenje od 95 %. Na te se rezultate najviše odrazilo poslovanje nekoliko poduzetnika, među kojima su DALMACIJAVINO d.d. (2012. ostvaren gubitak razdoblja u iznosu od 23,8 milijuna kuna, 2013. u iznosu od 27,2 milijuna kuna, a 2015. godine u iznosu od 23,4 milijuna kuna) te dva srednje velika poduzetnika, IMOTA d.d. (2012. ostvaren gubitak razdoblja u iznosu od 21,8 milijuna kuna) i ISTRAVINO d.d. (u 2012. godini ostvaren gubitak razdoblja u iznosu od 21,7 milijuna kuna).

Kroz isto razdoblje, poduzetnici koji se bave uzgojem grožđa oscilirali su u broju i također su smanjili broj zaposlenih i to za 16 %, a ukupne prihode za 26 %. Ovaj je skup poduzetnika od 2013. do 2015. poslovao s gubitkom s tim da je najveći ostvaren 2013. godine (18,1 milijun kuna), a najveću su konsolidiranu dobit ostvarili 2012. godine (14,8 milijuna kuna), dok je 2016. ona iznosila nešto više od 0,7 milijuna kuna. Ako promatramo njihov izvoz, zaključak je da se on smanjio sa 55,3 na 12,9 milijuna kuna ili za 77 %. Uvoz je rastao sa 0,85 na 9,5 milijuna kuna (77 %). Nasuprot tome, proizvođači vina su nešto povećali izvoz (9,4 %) i smanjili uvoz (72,6 %) te je trgovinski saldo bio pozitivan i u 2016. godini je iznosio 12,3 milijuna kuna.

Foto:vinopija.com

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX