MINT

Tri nova javna poziva za potpore Ministarstva turizma

Na temelju javnih poziva dodijelit će se ukupno 8,5 milijuna kuna bespovratnih potpora.

Foto: Ilustracija

S ciljem unapređenja konkurentnosti turizma Republike Hrvatske omogućavanjem korištenja besplatnog bežičnog pristupa Internetu te jačanjem javne turističke infrastrukture i konkurentnosti turističkih destinacija Hrvatske, Ministarstvo turizma objavilo je javne pozive za programe:

Poticanje slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama (Hotspot Croatia),
Poticanje razvoja centara za posjetitelje
i
Poticanje izrade regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama.


„Kako smo i naveli u Strategiji razvoja turizma, a koja je prije godinu dana usvojena u Hrvatskom saboru, kreirali smo niz mjera i aktivnosti preko kojih želimo ostvariti zacrtane ciljeve kao što su povećanje turističke potrošnje, rast prihoda od turizma, ulazak Hrvatske među 20 najkonkurentnijih turističkih zemalja i povećanje hotelskih smještajnih kapaciteta. Jedna od aktivnosti koja će uvelike pridonijeti ostvarenju tih ciljeva jest i raspisivanje javnih poziva za programe potpora putem kojih Ministarstvo turizma dodjeljuje bespovratna sredstva za one projekte koji će biti nositelji razvoja hrvatskog turizma i njegovog pozicioniranja na međunarodnom tržištu“, rekao je ministar Lorencin.

Glavni je cilj Programa poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama (Hotspot Croatia) omogućavanje korištenja besplatnog bežičnog pristupa Internetu na turistički najfrekventnijim otvorenim površinama koje nude javne turističke sadržaje. Time se postiže direktan utjecaj na povećanje turističke potrošnje e-marketingom i e-prodajom turističke ponude RH, ali i dodatna promocija turističkih destinacija. Sredstva iz tog programa namijenjena su jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a iznose ukupno dva milijuna kuna. Javni poziv za ovaj program bio je raspisan prošle godine, a zbog velikog interesa i odličnih rezultata odlučeno je da se raspiše i ove godine (rok prijave: do 2. 4. 2014.).

Program poticanja razvoja centara za posjetitelje za cilj ima razvoj javne turističke infrastrukture s ciljem jačanja konkurentnosti ponude, rasta turističke potrošnje i zadovoljstva posjetitelja. Namjena, odnosno predmet financiranja jest izrada predstudije izvodljivosti, analize troškova i koristi i/ili projektne dokumentacije za izgradnju centara za posjetitelje i to za centre za posjetitelje koji se nalaze na mjestima velike koncentracije turističkog prometa, a koji nisu nužno vezani uz atrakciju te za centre za posjetitelje koji se nalaze uz javno dostupne prirodne i kulturne atrakcije od međunarodne važnosti. Za navedene je aktivnosti namijenjeno ukupno tri milijuna kuna, a korisnici mogu biti jedinice područne (regionalne) samouprave – županije i javne ustanove. Na ovaj javni poziv Ministarstva mogu se prijaviti sve jadranske županije, odnosno: Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska (rok prijave: do 15. 4. 2014.).

Opći cilj Programa poticanja izrade regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama jest jačanje konkurentnosti turističkih destinacija Hrvatske, dok posebni ciljevi obuhvaćaju uspostavu sustavnog i održivog upravljanja i uređenja plaža, te razvoj javne turističke infrastrukture i ponude. Predmet je financiranja izrada regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama županija, za što je osigurano tri milijuna i 500 tisuća kuna, dok korisnici ove mjere mogu biti jedinice područne (regionalne) samouprave (rok prijave: do 27. 3. 2014.).

Iznose sredstava i načine sufinanciranja projekata, kao i sve ostale informacije u vezi s programom (javni pozivi, programi, obrasci i izjave), možete pronaći na web stranicama Ministarstva turizma u rubrici „Potpore i krediti“.

Svi javni pozivi raspisani su na temelju Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, Strateškog plana Ministarstva turizma za razdoblje 2014.-2016. godine, Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, te točke II. Odluke Vlade o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma.


Autor: MINT
Izvor: Obrtnik i partner

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX