U 2016. godini, od 128 gradova 15 ima više od 1000 poduzetnika

Od 128 gradova, 15 ima više od 1000 poduzetnika, a 31 grad ima manje od 100 poduzetnika sa sjedištem u odnosnom gradu.

Zagreb ima najviše poduzetnika čije je sjedište na području toga grada (38 127), a Vrlika najmanje (20). Među 15 gradova s najviše poduzetnika, tri su grada koja nisu županijska središta. Riječ je o Puli (2.684 poduzetnika), Poreču (1.260 poduzetnika) i Samoboru (1.140 poduzetnika). Ukupno gledano, 68 781 poduzetnik u gradovima s više od 1000 poduzetnika (udio od 60,1 % u broju poduzetnika u RH), imalo je 534 827 zaposlenih (udio od 62,7 % u ukupnom broju zaposlenih kod poduzetnika u RH), koji su ostvarili ukupan prihod nešto manji od 442,5 milijardi kuna (udio od 69,9 % u ukupno ostvarenom prihodu poduzetnika u RH) te iskazali neto dobit u visini od 17,3 milijardi kuna.

Poduzetnici sa sjedištem u Velikoj Gorici prvi su po kriteriju produktivnosti rada po zaposlenom, mjerenom ukupnim prihodom po zaposlenom. Poduzetnici s najvećim prihodom s područja toga grada su LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.PORSCHE CROATIA d.o.o. i Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. Prvorangirani po kriteriju produktivnosti rada po zaposlenom, koja je mjerena neto dobit po zaposlenom, poduzetnici su s područja grada Poreča. Valamar Riviera d.d.PLAVA LAGUNA d.d. i ISTARSKI SUPERMARKETI d.o.o. poduzetnici su iz Poreča koji su u 2016. godini ostvarili najveću dobit razdoblja. Prema pokazatelju ekonomičnosti poslovanja, mjerenom odnosom ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, među gradovima s više od 1000 poduzetnika, prvi je Karlovac. Poduzetnici s najvećim prihodom s područja toga grada su HS PRODUKT d.o.o.PPK karlovačka mesna industrija d.d. i HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. (www.fina.hr)

Foto: www.istarski.hr

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX