Sense Consulting

Uklanjanje administrativnih prepreka i implementaciji e-Government rješenja u Kirgistanu

Sense Consulting je angažiran na projektu uklanjanja administrativnih prepreka i primjeni rješenja elektroničke uprave za potrebe regulatorne reforme u Kirgistanu

Vodeća hrvatska konzultantska tvrtka Sense Consulting nedavno je angažirana za provedbu regulatorne reforme u Kirgistanu. Angažman uključuje usluge savjetovanja na projektu uklanjanja administrativnih barijera u Kirigstanu s ciljem stvaranja preduvjeta za uspješan razvoj tamošnjeg gospodarstva. U sklopu ovog angažmana Sense Consulting će primijeniti vlastito, svjetski priznato IT rješenje na području upravljanja regulatornom reformom: e-Giljotinu. Ukupna vrijednost angažmana iznosi 1,5 milijuna kuna, a projekt se provodi pod pokroviteljstvom međunarodnih organizacija.

Pružanjem navedenih usluga Sense Consulting pomaže pri stvaranju atraktivnog poslovno-investicijskog okruženja, što bi se trebalo ostvariti pojednostavljenjem administrativnih procesa, odnosno formiranjem institucionalnog i organizacijskog okvira za provedbu regulatorne reforme. Usluga uključuje tehničku podršku, utvrđivanje poslovnih procesa, oblikovanje i uspostavljanje središnjeg elektroničkog registra propisa te provedbu reforme u središnjim tijelima kirgistanske javne uprave. Također, primjenom e-Government rješenja na službenim internetskim stranicama Vlade omogućit će se dodatna transparentnost navedenog sustava te osigurati kanal za suradnju javnosti u državne uprave na poboljšanju kirgistanskog regulatornog okruženja.

Sense Consulting je slične IT sustave već uspješno implementirao i u drugim državama te se, uz Armeniju, Egipat i Irak, ovakvim sustavom već duže vrijeme koristi i Vijetnam. Ovim će angažmanom i Republika Kirgistan dobiti kvalitetnu infrastrukturu kao temelj za budući središnji elektronički registar te kontinuiranu tehničku i savjetodavnu podršku u provedbi reforme kakvu je Sense Consulting uspješno dizajnirao i podržao u već 16 država svijeta.

Novom implementacijom hrvatskog e-Government rješenja Sense Consulting je dodatno učvrstio svoju poziciju jedne od vodećih svjetskih tvrtki za uklanjanje administrativnih prepreka, odnosno savjetovanje javnog sektora. Tom je prilikom Managing Partner Sense Consultinga, Vedran Antoljak izjavio: „Kirgistan je već 17. država koja se odlučila za našu podršku pri uklanjanju administrativnih prepreka. Uspješnost našeg angažmana na takvim projektima međunarodno se potvrdila, a učinci provedbe takvih projekata očituju se u poboljšanju ranga zemalja na Doing Business ljestvici. Naša suradnja s vladama Armenije i Iraka teče prema planu, a svoje usluge u sljedećem koraku širimo i na Središnju Afriku.“

U realizaciji projekta u Kirgistanu će sudjelovati savjetnici i suradnici čiji se rad na sličnim poslovima s brojnim vladama, vladinim institucijama i drugim organizacijama javnog i privatnog sektora visoko cijeni u Hrvatskoj, ali i inozemstvu.

Novi projekt regulatorne reforme za kirgistansku vladu predstavlja nastavak trenda uspješnih projekata Sense Consultinga u javnom sektoru, poput pripreme i primjene rješenja regulatorne reforme i elektroničke uprave u Vijetnamu, Siriji, Egiptu te Iraku, pružanja savjetničkih usluga vladama SAD-a, Albanije, Armenije, Bangladeša, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Srbije, Tunisa i drugim te međunarodnim organizacijama poput EU-a, UNDP-a, Svjetske banke, USAID-a i drugih.
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX