Program za cjeloživotno učenje Europske unije

Važnost cjeloživotnog učenja

Brze promjene na tržištu rada, starenje stanovništva i sve izraženija globalna konkurencija ukazuju na potrebu korištenja svih dostupnih znanja, vještina i kompetencija – bez obzira na to gdje i kako ih je pojedinac stekao.

Mnogi miješaju pojmove cjeloživotno obrazovanje i cjeloživotno učenje. Naime, cjeloživotno obrazovanje obuhvaća organizirano učenje, a cjeloživotno učenje je širi koncept koji uključuje i nenamjerno, neorganizirano i spontano stjecanje znanja te se može provoditi cijeli život - piše Poslovni dnevnik

Cjeloživotno učenje je u Europi afirmirano kao politika koja odgovara na probleme ekonomske krize i sve veće nezaposlenosti. Stručnjaci naglašavaju kako su neka bitna načela cjeloživotnog učenja mogućnost usvajanja i obnavljanja znanja, vještina i potencijala u različitim razdobljima života, jednakost pristupa i mogućnosti za uspjeh u cjeloživotnom učenju na razini njegovih želja i sposobnosti, -pravo na priznanje znanja i vještina stečenih u različitim okruženjima i načinima učenja. Naravno, ključ priče su pojedinci koji su glavni nositelji ideja, informacija, novih znanja i vještina kojima istovremeno unapređuju sebe i gospodarski sustav društva kojeg su dio. Pokretači društva i promjena su kreativni, sposobni i visokoobrazovani pojedinci.

Brze promjene na tržištu rada, starenje stanovništva i sve izraženija globalna konkurencija ukazuju na potrebu korištenja svih dostupnih znanja, vještina i kompetencija – bez obzira na to gdje i kako ih je pojedinac stekao. Stručnjaci ističu kako je cjeloživotno učenje preduvjet je zapošljivosti pojedinca i povećanja njegove konkurentnosti na tržištu rada, ali i temelj ostvarivanja osobnih potencijala te važan element aktivnoga građanstva. U svrhu provedbe europske politike obrazovanja i osposobljavanja koja je navedena u "Strateškom okviru europske suradnje u obrazovanju i osposobljavanju 2020.” zemlje članice EU provode nekoliko obrazovnih programa od kojih je najveći i najvažniji Program za cjeloživotno učenje.

Opći cilj ovog programa je da se kroz cjeloživotno učenje doprinese razvoju EU i društva temeljenog na znanju. Znanje automatski dovodi do održivog gospodarskog razvoja te do većeg broja radnih mjesta. Jedan od takvih programa je program Leonardo Da Vinci koji je izrastao  iz potrebe da se Europljane pripremi za ulazak na tržište rada i da se time smanji nezaposlenost jer program funkcionira kao laboratorij inovacija na području cjeloživotnog učenja. Još jedan uspješni program je i program Socrates, europski edukacijski program u koji je uključeno oko 30 europskih zemalja. Glavni mu je cilj izgraditi Europu znanja, nastoji promicati cjeloživotno učenje, potaknuti pristup obrazovanju za sve i pomoći ljudima da steknu željene kvalifikacije i vještine. Program Socrates promiče mobilnost i inovacije.

RIT Croatia (Rochester Institute of Technology)  nudi rješenje za sve željne znanja i vještina, vrhunski američki  Master of science studij.  U suvremenoj ekonomiji inovativnost je nužna za tvrtke koje žele uspješno i održivo poslovati, a ovaj program je posebno namijenjen onima željnim naprednih znanja u područjima poslovne ekonomije i menadžmenta.(Marta Duić/Poslovni dnevnik)

 

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX