Hok

Završen 26. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika

Uz prisutnost preko 500 sudionika u Puli je 25. i 26. studenoga 2013. održan 26. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore. Uz izlaganja predstavnika resornog ministarstva, mjerodavnih institucija, osvrte predsjednika cehova županijskih područnih komora i vodstva ceha o prošlogodišnjem razdoblju, istaknuti su bitni problemi ovog sektora i predloženi mogući načini poboljšanja poslovanja u djelatnosti.

Uz prisutnost preko 500 sudionika u Puli je 25. i 26. studenoga 2013. održan 26. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore. Uz izlaganja predstavnika resornog ministarstva, mjerodavnih institucija, osvrte predsjednika cehova županijskih područnih komora i vodstva ceha o prošlogodišnjem razdoblju, istaknuti su bitni problemi ovog sektora i predloženi mogući načini poboljšanja poslovanja u djelatnosti.

Konačno usvojeni su sljedeći zaključci:

1. Obrtnici ugostitelji ne podržavaju povećanje međustope PDV-a za turističke i ugostiteljske usluge sa 10 na mogućih 13 posto, jer smatraju da se time šalje kriva poruka i stvara nesigurnost u poslovanju, ne samo ugostiteljima, nego i drugim turističkim partnerima (osobito investitorima) u zemlji i svijetu. Ova promjena će negativno utjecati na smanjenje konkurentnosti sa susjednim zemljama, gdje su stope PDV-a između 5 i 10 posto.

2. Zatvaranje ugostiteljskih objekta zbog manjih nepravilnosti u radu prestroga je kazna, jer se zatvaranjem uništava teško stečeni ugled ugostitelja. Predlaže se uvođenje toleriranog dopuštenog viška/manjka u blagajni u razumnom iznosu od zatečenog bruto stanja prometa u trenutku provođenja inspekcijskog nadzora. Predlažemo razmotriti i detaljnije urediti način postupanja s napojnicama.

3. Razmotriti mogućnost za pokretanje postupka ispitivanja ustavnosti odredbi zakona kojima se zbog gospodarskih prekršaja izriče mjera zatvaranja ugostiteljskog objekta do mjesec dana ili dulje. Kako je Ustavom svima zagarantirano pravo na rad, ocjenjujemo da su takva postupanja nadzornih tijela i zakonskih odredbi koje to omogućuju u suprotnosti s Ustavom.

4. Predlaže se Vladi i Ministarstvu financija da izmijeni Zakon o porezu na dohodak na način da se uvede mogućnost plaćanja paušalnog poreza za ugostitelje koji ostvaruju manji ukupni prihod, kao i za one koji posluju na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko-planinskim područjima i Zakonom o otocima.

5. Poticati cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama sektora ugostiteljstva, a posebice polaganje majstorskog ispita – dokaz kvalitete obrtničkih usluga i proizvoda, kruna obrtničkog obrazovanja.
pressica

6. Poticanju prometa u ugostiteljstvu, a time veće zaposlenosti i prihoda u državni proračun, sigurno bi pridonijelo priznavanje troška reprezentacije, naročito uz poslovne prigode. Tražimo da se troškovi reprezentacije priznaju u 100 postotnom iznosu.

7. Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave propisuje porez na potrošnju. Tražimo ukidanje ovog poreza, koji je predviđen samo za ugostiteljstvo. Isto tako, tražimo ukidanje i drugih parafiskalnih davanja koja opterećuju poslovanje ugostitelja.

8. Uključiti ugostiteljstvo kao djelatnost u Poduzetnički impuls, kako bi ugostitelji mogli konkurirati za državne potpore – jer su ugostiteljstvo i turizam važan gospodarski sektor koji povezuje mnoge druge djelatnosti pa je nepravedno isključen iz ovog oblika državnih potpora.

9. Tražimo prilagođavanje i modernizaciju osnovnog i proširenog programa tečaja za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica, te izmjenu važećeg Pravilnika, tako da se navedeni tečaj umjesto svake četiri, provodi svakih šest godina.

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX