HOK

Zeleno svjetlo za Erasmus+

Erasmus+ novi je europski program za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport predložen od strane Europske komisije, putem kojeg će gotovo 5 milijuna mladih dobiti priliku za studij ili usavršavanje u inozemstvu.

Erasmus+ novi je europski program za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport predložen od strane Europske komisije, putem kojeg će gotovo 5 milijuna mladih dobiti priliku za studij ili usavršavanje u inozemstvu.

Među njima je gotovo 3 milijuna studenata u visokom školstvu te učenika i polaznika programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Programom će se podržavati inicijative strategije Europa 2020, a predstavljat će ključna ulaganja u ljude, te investicije u pojedince kojima će se osigurati napredak društva kao cjeline.

Ovaj sedmogodišnji program, čiji je početak predviđen za siječanj 2014., odobren je 19. studenog od strane Europskog parlamenta te su za njega osigurana sredstva u iznosu od 14,7 milijardi eura, što predstavlja rast od 40% u odnosu na trenutno raspoloživa sredstva. Od ukupnog financijskog iznosa kojim će program raspolagati, 77,5% dodijelit će se sektoru obrazovanja i osposobljavanja, a dodatnih 3,5% ići će kreditnim garancijama. Sektor mladih dobiva 10% a sportski sektor 1,8%.
Erasmus+ otvoren je za sve, privatna i javna tijela aktivna u područjima obrazovanja, usavršavanja, mladih i sporta te će se njime podržavati formalno i neformalno učenje i aktivnosti svih sektora. U sklopu programa predviđeno je ostvarivanje sljedećih ciljeva:

• Mogućnost učenja za pojedince u EU i izvan EU što uključuje: studiranje i usavršavanje, pripravništva, poučavanje i profesionalni razvoj, neformalne aktivnosti mladih kao što je volontiranje

• Institucionalna suradnja između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika, lokalnih i regionalnih vlasti i udruga kako bi se potaknuo razvoj i implementacija inovativnih praksi u obrazovanju, usavršavanju, neformalnim aktivnostima mladih te kako bi se promovirala zapošljivost, kreativnost i poduzetništvo

• Podrška reformama u zemljama članicama i suradnja s zemljama koje nisu članice s fokusom na jačanju razmjene dobrih praksi i konkretnih činjenica na temelju kojih se donose politike. Podrška će uključivati implementaciju alata transparentnosti EU, studije i podršku specifičnim politikama poput Bolonjskog i Kopenhaškog procesa

-Izuzetno sam zadovoljna što je Europski parlament usvojio program Erasmus+ te što smo za njegovu provedbu uspjeli osigurati 40% veći proračun od onog dostupnog za naše trenutne programe. Time su jasno pokazana nastojanja Europske unije za modernizacijom i povećanjem dostupnosti i kvalitete obrazovanja i osposobljavanja u zemljama članicama. Ovaj će program doprinijeti borbi protiv nezaposlenosti mladih dajući mladim ljudima priliku da prošire svoje znanje i steknu nove vještine kroz iskustvo stečeno u inozemstvu, te će im se na taj način olakšati prijelaz iz obrazovanja na tržište rada. Ovo je ključno ukoliko mladoj generaciji želimo pružiti priliku da steknu kvalifikacije i vještine potrebne da uspješno kroče kroz život, izjavila je Androulla Vassiliou, povjerenica za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade.

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX